Občina Pivka tudi v letu 2021 sofinancira male komunalne čistilne naprave

Novice

12. 2. 2021

Občina Pivka v letu 2021 lastnikom objektov v naseljih, kjer ni določena graditev javnega kanalizacijskega omrežja, omogoča sofinanciranje postavitve malih čistilnih naprav.

Javni razpis je že objavljen na spletni strani Občine Pivka in sicer na povezavi oziroma v nadaljevanju navajamo najavo…

 

Občina Pivka objavlja Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Pivka v letu 2021

Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) za čiščenje komunalnih odpadnih voda iz enostanovanjskih in večstanovanjskih stavb na območju občine Pivka.

Razpisna dokumentacija oziroma obrazci za prijavo ter vse informacije so na voljo na spletni strani občine Pivka (na povezavi). Rok za prijavo na razpis je do 30.11.2021 oziroma do porabe proračunskih sredstev.

 

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami