Nedovoljen odvzem vode iz hidrantov je prepovedan in ogroža oskrbo s pitno vodo

Novice

23. 6. 2022

Ob nastopu poletja občane tudi letos pozivamo k varčnemu ravnanju z vodo, predvsem pa opozarjamo na kršitve – nedovoljene odvzeme vode iz hidrantov, ki povzročajo težave na našem vodovodnem omrežju.

Hidranti so namenjeni izključno zagotavljanju požarne varnosti in vzdrževanju vodovodnega sistema, njihova uporaba pa lahko povzroči tudi težave pri oskrbi prebivalcev s pitno vodo. V primeru velike porabe vode na hidrantih obstaja tudi nevarnost, da v vročih in suhih obdobjih ostanemo brez pitne vode. Odvzem vode brez predhodnega dovoljenja oziroma soglasja se kaznuje, početje pa je prijavljeno pristojnim organom. 

 

BODIMO ODGOVORNI IN PREPREČIMO MOREBITNE KRŠITVE

Vse občane Postojne in Pivke zato pozivamo, da morebitne kršitve nedovoljenega odvzema vode iz hidrantov prijavite s fotografijami oziroma ostalimi dokazljivimi informacijami na našo telefonsko številko 05 700 07 80 ali info@kovodpostojna.si oziroma neposredno Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu Postojna na 05 726 55 69 ali inspektorat@postojna.si.

 

KO POTREBUJETE VODO, NAM TO SPOROČITE

V kolikor občani Postojne in Pivke vendarle potrebujete dodatno vodo (npr. za zalivanje, za živino, za razna dela…), je to možno urediti na naslednji način…

Stranka se zglasi na sedežu podjetja Kovod Postojna (Jeršice 3) in prevzame hidrantni nastavek – vodomer, ki ga po začasnem točenju vode iz vodovodnega sistema vrne nazaj. Ob prevzemu in vračilu se popiše stanji vodomera, ki sta osnova za obračun porabljene vode. Obračun se izvede za storitve glede na vrsto rabe pitne vode. Točenje stranka izvaja praviloma v lastni režiji in s svojimi cevmi, lahko pa se dogovori z gasilci. Pred točenjem je pomembno, da uporabnik pokliče v nadzorni center v Malne (041 310 083). Če se izvaja oskrba s pitno vodo preko cistern, je potrebno izpolnjevati priporočila NIJZ. Strošek najema in uporabe hidrantnega nastavka se obračuna po ceniku in trenutno za gospodinjstva znaša 8,54 €/ teden. Za kmetijsko rabo je cena vode 1,21 €/m3 (z ddv), sicer 1,37 €/m3 (z ddv).

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami