Občina Postojna je objavila javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav

Novice

6. 2. 2023

Na spletni strani Občine Postojna je objavljen javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav v letu 2023 na območjih, kjer gradnja javne kanalizacije, v skladu z določili Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju Občine Postojna, ni predvidena.

Višina razpoložljivih finančnih sredstev za leto 2023 znaša 8.000 eurov z možnostjo dodeljevanja namenskih sredstev do porabe.

 

POVEZAVA DO JAVNEGA RAZPISA

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami