Prekinjena dobava vode

Motnje na sistemu

10. 1. 2017

Obveščamo porabnike pitne vode v naseljih Landol, Šmihel pod Nanosom in Fara, da bo danes dne 10.1.2017 med 10.00 in 14.00 uro, prekinjena ali motena oskrba s pitno vodo, zaradi nujnega popravila vodovodnega omrežja.

Hvala za razumevanje. 

Motnje na sistemu

8. 1. 2017

Obveščamo porabnike pitne vode v naseljih Landol, Šmihel pod Nanosom, Goriče, Hrenovice, Hrašče, Dilce, Studenec, Orehek,  Hruševje, Sajevče, Rakulik, Mali Otok ter  na delu Tržaške cesta v Postojni (od h. št. 86 do 96), da bo danes, 8.1.2017, do predvidoma 14. ure prekinjena oskrba s pitno vodo zarada nujnega popravila na vodovodnem omrežju.
 
Prosimo za razumevanje.

Motnje na sistemu

19. 12. 2016

Obveščamo porabnike pitne vode v naseljih Mali Otok, Zagon, Studenec, Orehek, Hruševje, Sajevče, Rakulik, da bo v torek, 20.12. 2016 od 8.00 do 12. ure občasno motena ali do 15 minut prekinjena oskrba s pitno vodo, zaradi iskanja napak  na vodovodnem omrežju.

Hvala za razumevanje.

Motnje na sistemu

16. 12. 2016

Obveščamo porabnike pitne vode v Postojni (Javorniška pot, Raubarkomanda 1 in Ljubljanska cesta 62 do 64, Jeršice 16 do 19), da bodanes, 16.12. 2016 od 9.00 do predvidoma 14. ure do 2 uri prekinjena oskrba s pitno vodo, zaradi nujnega popravila na vodovodnem omrežju.

Hvala za razumevanje. 

Motnje na sistemu

13. 12. 2016

Obveščamo porabnike pitne vode v naseljih Grobišče, Rakitnik, Matenja vas, Prestranek, Koče, Žeje in Slavina, da bo dne 14.12.2016, od 10.00 do predvidoma 12.00 ure, prekinjena oskrba s pitno vodo, zaradi nujnega popravila glavnega cevovoda.

Hvala za razumevanje.  

Motnje na sistemu

8. 12. 2016

Obveščamo porabnike pitne vode v Postojni, da bo zaradi del na vodovodnem omrežju dne 9. 12. 2016, med 8.00 in 10.00 uro prekinjena ali motena oskrba s pitno vodo na Ljubljanski cesti (h.št. 5, 5A, 6 in 8).

Hvala za razumevanje. 

Motnje na sistemu

7. 10. 2016

Obveščamo porabnike pitne vode v naseljih Prestranek, Matenja vas, Rakitnik in Štivan, da bo danes, dne  07.10. 2016 do predvidoma 19.00 ure prekinjena dobava vode, zaradi nujnega popravila vodovodnega omrežja.

Hvala za razumevanje. 

Motnje na sistemu

7. 10. 2016

Obveščamo porabnike pitne vode v naseljih Razdrto, Malo Ubeljsko – javni vodovod, Mala Brda (zaselek Gabrje), Goriče, Dilce, Hrenovice, Landol, Šmihel pod Nanosom, Studenec, Hrašče, Mali Otok, Zagon, Studenec, Orehek, Hruševje, Sajevče, Rakulik, Grobišče, Rakitnik, Matenja vas, Prestranek, Koče, Žeje, Slavina, Selce, in Slovenska vas, da bo dne 08.10.2016 od 00.05 do predvidoma 01.30 ure prekinjena ali motena oskrba s pitno vodo, zaradi nujnih del na vodovodnem omrežju.

Hvala za razumevanje. 

Motnje na sistemu

5. 7. 2016

Porabnike pitne vode v naseljih Grobišče, Rakitnik, Matenja vas, Prestranek, Koče, Žeje, Slavina obveščamo, da bo danes 6. 7. 2016, do predvidoma 24.00 ure prekinjena oskrba s pitno vodo zaradi nujnega popravila glavnega cevovoda. Hvala za razumevanje.

Motnje na sistemu

27. 6. 2016

Obveščamo porabnike pitne vode v naseljih Hruševje, Slavinje, Razdrto, Veliko Ubeljsko in Malo Ubeljsko, da bo 28.6.2016, med 8.00 in 12.00 uro, za približno eno uro prekinjena oskrba s pitno vodo, zaradi nujnih popravil na vodovodnem omrežju.

Hvala za razumevanje.  

Motnje na sistemu

31. 5. 2016

Kovod Postojna obvešča porabnike pitne vode v Postojni (Zalog, Reška cesta od št. 9 do 12, Industrijska c. 3), da bo dne 1.6.2016, med 8.00 in 11.00 uro, prekinjena oskrba s pitno vodo zaradi del na vodovodnem omrežju.

Hvala za razumevanje.  

Motnje na sistemu

26. 5. 2016

Obveščamo porabnike pitne vode v naseljih Grobišče, Rakitnik, Matenja vas, Prestranek, Koče, Slavina in Žeje, da bo dne 26.05.2016 med 9.30 in 12.00 uro, za približno eno uro prekinjena oskrba s pitno vodo zaradi nujnega popravila na vodovodnem omrežju.

Hvala za razumevanje.  

Motnje na sistemu

25. 1. 2016

Obveščamo porabnike pitne vode v Postojni (Javorniška pot 7A in 9A, Raubarkomanda 1 ter Ljubljanska cesta 64), da bo dne 26.01.2016 od 8.00 do predvidoma 12.00 ure, prekinjena oskrba s pitno vodo, zaradi del na vodovodnem omrežju.

Hvala za razumevanje. 

Motnje na sistemu

18. 1. 2016

Obveščamo porabnike pitne vode v naselju Postojna (Novi trg od št. 5 do 9 in Cesta na Kremenco 2), da bo dne 19.01.2016 od 9.00 do predvidoma 15.00 ure prekinjena oskrba s pitno vodo, zaradi nujnega popravila napake na vodovodnem omrežju.

Hvala za razumevanje. 

Motnje na sistemu

18. 1. 2016

Obveščamo porabnike pitne vode v naselju Postojna (Novi trg od št. 5 do 9 in Cesta na Kremenco 2), da bo dne 18.01.2016 od 9.00 do predvidoma 12. ure, prekinjena oskrba s pitno vodo, zaradi nujnega popravila okvare na vodovodnem omrežju.

Hvala za razumevanje. 

Motnje na sistemu

8. 1. 2016

Obveščamo porabnike pitne vode v naseljih Landol, Šmihel pod Nanosom, Goriče, Hrenovice, Hrašče, Dilce, Studenec, Orehek,  Hruševje, Sajevče, Rakulik, Mali Otok ter  na delu Tržaške cesta v Postojni (od h. št. 86 do 96), da bo danes, 8.1.2017, do predvidoma 14. ure prekinjena oskrba s pitno vodo zarada nujnega popravila na vodovodnem omrežju.
 
Prosimo za razumevanje.

Motnje na sistemu

8. 1. 2016

Porabnike pitne vode v naseljih Landol, Šmihel pod Nanosom, Goriče, Hrenovice, Hrašče, Dilce, Studenec, Orehek,  Hruševje, Sajevče, Rakulik, Mali Otok ter  na delu Tržaške cesta v Postojni (od h. št. 86 do 96) obveščamo, da bo danes, 8.1.2017, do predvidoma 14. ure prekinjena oskrba s pitno vodo zarada nujnega popravila na vodovodnem omrežju.
 
Prosimo za razumevanje.

Motnje na sistemu

6. 11. 2015

Obveščamo porabnike pitne vode v Postojni (Javorniška pot 7A in 9A, Raubarkomanda 1 ter Ljubljanska c. 64), da bo dne 9.11.2015 med 9.00 in 13.00 uro za približno 2 uri prekinjena oskrba s pitno vodo, zaradi del na vodovodnem omrežju.
Hvala za razumevanje.

Motnje na sistemu

14. 8. 2015

Obveščamo porabnike pitne vode v naseljih Hruševje, Studenec, Orehek, Rakulik, Slavinje in Sajevče, da bo danes, dne 14.08.2015 med 10.00 in 15.00 uro, prekinjena ali motena dobava vode, zaradi nujnih vzdrževalnih del  na vodovodnem omrežju. 

Hvala za razumevanje.

Motnje na sistemu

29. 6. 2015

Obveščamo porabnike pitne vode v Postojni (del Tržaške ceste h.št. 86, 86b, 88, 90, 92, 94, 96 in 98) ter v Malem Otoku (h.št. 1, 1a in 2), da bo dne 30.6.2015 med 9.00 in 15.00 uro, prekinjena dobava vode, zaradi popravila vodovodnega omrežja.  

Hvala za razumevanje.

Motnje na sistemu

8. 7. 2014

Obveščamo porabnike vode v naseljih Matenja vas, Rakitnik in Štivan, da bo dne  09.07.2014, med 8.00 in 13.00 uro, prekinjena dobave vode, zaradi prevezave vodovoda.  

Hvala za razumevanje.

Motnje na sistemu

24. 6. 2014

Obveščamo porabnike vode v Postojni (Prešernova in del Cankarjeve ulice), da bo danes dne 24.06.2014, prekinjena dobava vode  do predvidoma 11.30 ure, zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju. 

Hvala za razumevanje.

Motnje na sistemu

18. 6. 2014

Obveščamo porabnike vode v naseljih Prestranek (Reška cesta), Matenja vas, Štivan in Rakitnik, da bo danes dne 18.06.2014, med 8.00 in 12.00 uro, prekinjena dobave vode, zaradi prevezave na vodovodno omrežje.  

Hvala za razumevanje.

Motnje na sistemu

17. 6. 2014

Obveščamo porabnike vode v naseljih Matenja vas in Rakitnik, da bodo danes dne 17.06.2014, med 8.30 in 11.00 uro, krajše prekinitve dobave vode na posameznih odsekih, v trajanju do 30 min, zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.  

Hvala za razumevanje.

Motnje na sistemu

6. 6. 2014

Obveščamo porabnike vode v Postojni (Kidričevo nas. št. 5, 7, 9, 11, 15, 17 in 18) , da bo danes dne 06.06.2014, med 8.00 in 14.00 uro, prekinjena dobave vode, zaradi popravila na vodovodnem omrežju.  

Hvala za razumevanje.

Motnje na sistemu

4. 6. 2014

Obveščamo porabnike vode v Pivki (Snežniška cesta št. 20, 22, 23, 25, 25 A, 29 in 31), da bo dne 05.06.2014, med 11.00 in 15.00 uro, prekinjena dobave vode, zaradi prevezave na vodovodno omrežje.  

Hvala za razumevanje.

Motnje na sistemu

30. 5. 2014

Obveščamo porabnike vode v Postojni (Pivška ul. 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 10, Rožna ul. 6 in 8 ter Cesta v Staro vas 3, 5 in 6) , da bo danes dne 30.05.2014, med 8.00 in 14.00 uro, prekinjena dobave vode, zaradi popravila na vodovodnem omrežju.  

Hvala za razumevanje.

Motnje na sistemu

26. 5. 2014

Obveščamo porabnike vode v Postojni (Vojkova ulica), da bo  dne 26.05.2014, med 8.00 in 14.00 uro, prekinjena dobave vode, zaradi popravila vodovodnega omrežja.  

Hvala za razumevanje.

Motnje na sistemu

15. 4. 2014

Obveščamo porabnike vode v Pivki (Kolodvorska c. 3, 4, 5, 6, 7A, 8, 10, 12), da bo dne 15.04.2014, med 9.00 in 13.00 uro, prekinjena dobave vode, zaradi prevezave na vodovodno omrežje.  

Hvala za razumevanje.

Motnje na sistemu

10. 4. 2014

Obveščamo porabnike vode v naseljih Drskovče, Parje in del Zagorja, da bo dne 11.04.2014, med 8.00 in 14.00 uro, prekinjena dobave vode, zaradi prevezave na vodovodno omrežje.  

Hvala za razumevanje.

Motnje na sistemu

7. 4. 2014

Obveščamo porabnike vode v naseljih Hruševje, Orehek, Studenec, Slavinje in zgornji del naselja Rakulik, da je zaradi pretrganja cevovoda prekinjena dobava vode. Okvara bo sanirana do predvidoma 17.00 ure.  

Hala za razumevanje.
 

Motnje na sistemu

3. 4. 2014

Obveščamo porabnike vode v Postojni (Pivška ul. št. 1, 3, 4, 5, 6, 10 in Cesta v Staro vas št. 5, 14, 16, 18), da bo dne 04.04.2014, med 8.00 in 13.00 uro, prekinjena dobave vode, zaradi popravila vodovodnega omrežja.  

Hvala za razumevanje.

Motnje na sistemu

14. 11. 2013

Obveščamo porabnike vode v naseljih Prestranek, Matenja vas, Rakitnik in Žeje, da bo do predvidoma 13.00 ure, prekinjena dobave vode, zaradi popravila pretrganega cevovoda.  

Hvala za razumevanje.

Motnje na sistemu

3. 9. 2013

Obveščamo porabnike vode v naseljih Drskovče, Parje, Radohova vas, Trnje in Klenik, da bodo dne 03.09.2013, med 10.00 in 13.00 uro, krajše prekinitve dobave vode, zaradi del na vodovodnem omrežju.  

Hvala za razumevanje.

Motnje na sistemu

19. 7. 2013

Obveščamo porabnike vode Postojni (Trg padlih borcev in Tržaška cesta od št. 3 do 7), da bo dne 19.07.2013, med 10.00 in 14.00 uro, prekinjena dobave vode, zaradi popravila vodovodnega omrežja.  

Hvala za razumevanje.

Motnje na sistemu

15. 7. 2013

Obveščamo porabnike vode v naselju Slavinje ter v naseljih Malo Ubeljsko, Veliko Ubeljsko in Razdrto (del naselja, ki se napaja iz javnega vodovoda Postojna – Pivka), da bo dne 16.07.2013, med 8.00 in 14.00 uro, prekinjena dobava vode, zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.  

Hvala za razumevanje.

Motnje na sistemu

2. 7. 2013

Obveščamo porabnike vode, da bo v Rakitnku, Matenji vasi, Štivanu ter Reški cesti v Prestranku št. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23 in 25,  dne 3. 7. 2013 2013  med 8.00 in 13.00 uro prekinjena dobava vode zaradi popravila vodovoda.

 

Prosimo za razumevanje

 

Motnje na sistemu

1. 7. 2013

Obveščamo porabnike vode Postojni (Vojkova ulica), da bo dne 01.07.2013, med 15.00 in 18.00 uro, prekinjena dobave vode, zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju.  

Hvala za razumevanje.

Motnje na sistemu

26. 6. 2013

Obveščamo porabnike vode v Pivki (Kolodvorska ul. št. 18, 20, 22, 24, 26 in 28 ter Pot na Orlek št. 7, 11, 13 in 15), da bo dne 26. 6. 2013  med 10.00 in 13.00 uro prekinjena dobava vode zaradi popravila vodovodnega omrežja.
Hvala za razumevanje. 

 

Motnje na sistemu

15. 5. 2013

Obveščamo porabnike vode v naseljih Hrašče, Orehek, Hruševje, Slavinje, Razdrto in Veliko Ubeljsko (del naselja ki se napaja iz javnega vodovoda Postojna-Pivka), da bo dne 15.05.2013, med 9.00 in 14.00 uro, za krajši čas prekinjena dobave vode – cca. 1 uro, zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.


Hvala za razumevanje.

 

Motnje na sistemu

25. 4. 2013

Obveščamo porabnike vode v naseljih Liplje, Predjama, Hrašče, Dilce, Goriče, Hruševje in Zagon, da bo dne 25.04.2013, med 9.00 in 14.00 uro, za cca. eno uro prekinjena dobave vode, zaradi del na vodovodnem omrežju.  
Hvala za razumevanje.

Motnje na sistemu

23. 4. 2013

Obveščamo porabnike vode v naseljih Landol, Velika Brda in Šmihel pod Nanosom (zgornji del), da bo dne 24.04.2013, med 9.00 in 14.00 uro, za cca. eno uro prekinjena dobave vode, zaradi del na vodovodnem omrežju.  
Hvala za razumevanje.

 

Motnje na sistemu

17. 4. 2013

Obveščamo porabnike vode v Postojni (Tržaška c. 41 ter Jenkova ul. 16, 18 in 20), da bo dne 18.04.2013, med 8.00 in 13.00 uro, prekinjena dobava vode, zaradi popravila vodovodnega omrežja.  
Hvala za razumevanje.

Motnje na sistemu

16. 4. 2013

Obveščamo porabnike vode v Postojni (Ljubljanska c. 62, 62A in 64, Raubarkomanda 1 ter Javorniška pot), da bo dne 17.04.2013, med 8.00 in 15.00 uro, prekinjena dobave vode, zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju.

Hkrati obveščamo tudi porabnike vode v Pivki (Kolodvorska c. 22, 22A, 22B, 24, 26, 26A in 28), da bo dne 17.04.2012, med 8.00 in 14.00 uro, prekinjena dobava vode, zaradi del na vodovodnem omrežju.  

Hvala za razumevanje.

 

Motnje na sistemu

27. 3. 2013

Obveščamo porabnike vode v naseljih Hrenovice (pri Bolku), Dilce, Goriče ter Slavinje – spodnji del, da bo danes, dne 27.03.2013, med 8.00 in 14.00 uro, prekinjena dobava vode, zaradi nujnega popravila na vodovodnem omrežju. 
Hvala za razumevanje.

Motnje na sistemu

25. 10. 2012

Obveščamo porabnike vode v naseljih Matenja vas in Rakitnik, da bo danes, dne 25.10.2012, med 8.00 in 14.00 uro, prekinjena dobave vode, zaradi popravila vodovodnega omrežja.  

Hvala za razumevanje.

Motnje na sistemu

20. 9. 2012

Obveščamo porabnike vode v naseljih Matenja vas, Štivan in Rakitnik, da bo danes, dne 20.09.2012, med 9.00 in 14.00uro, prekinjena dobave vode, zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju.  

Obveščamu tudi porabnike vode v Pivki (Tovarniška ulica, Pod Zavrtnice in Ulica 27. aprila), da bo danes, dne 20.09.2012, med 11.15 in 14.00 uro, prekinjena dobave vode, zaradi popravila poškodbe vodovodnega omrežja. 

Hvala za razumevanje.

Motnje na sistemu

14. 9. 2012

Obveščamo porabnike vode v naseljih Slavinje, Mala Brda (h. št. 1, 10, 11, 12, 13, 14), V. Ubeljsko (h. št. 41, 42), M. Ubeljsko (h. št. od 1 – 4), Razdrto (h. št. 1, 1B, 1C, 1D, 1E) in spodnji del Hruševja, da bo danes, dne 14.09.2012, med 9.00 in 14.00 uro, prekinjena dobave vode, zaradi popravila vodovodnega omrežja.  

Hvala za razumevanje.

Motnje na sistemu

31. 8. 2012

Obveščamo porabnike vode v naseljih Petelinje, Slovenska vas, Gradec in Selce, da bo dne 31.08.2012, med 14.00 in 22.00 uro, prekinjena dobave vode, zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju.

Hvala razumevanje.

Motnje na sistemu

22. 8. 2012

Obveščamo porabnike vode v naseljih Prestranek, Matenja vas, Rakitnik, Žeje, Koče, Slavina in Grobišče, da bo danes, dne 22.08.2012, med 8.00 in 14.00,prekinjena dobave vode, zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju.  
Hvala za razumevanje.

Motnje na sistemu

13. 8. 2012

Obveščamo porabnike vode v naseljih Matenja vas, Rakitnik in Grobišče, da bo danes, dne 13.08.2012, med 8.00 in 13.00, prekinjena dobave vode, zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju.
Hvala za razumevanje.

Motnje na sistemu

23. 7. 2012

Obveščamo porabnike vode v naseljih Selce, Slovenska vas, Gradec in Petelinje, da bo danes, dne 23.07.2012, med 9.00 in 17.00 uro, prekinjena dobave vode, zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.  
Hvala za razumevanje.

Motnje na sistemu

18. 7. 2012

Obveščamo porabnike vode v Petelinjah (hišne št. od 75 – 114), da bo danes, dne 18.07.2012, med 8.00 in 14.00, prekinjena dobave vode, zaradi popravila vodovodnega omrežja. 
Obveščamo tudi porabnike vode v Gornji Košani (spodnji del naselja), da bo danes, dne 18.07.2012, med 10.00 in 12.00 uro,prekinjena dobave vode, zaradi popravila vodovodnega omrežja.  


Obveščamo porabnike vode v naselju Matenja vas, da bo dne 19.07.2012, med 8.00 in 14.00 uro, prekinjena dobave vode, zaradi popravila vodovodnega omrežja.  

Hvala za razumevanje.

Motnje na sistemu

29. 6. 2012

Obveščamo porabnike vode v Postojni, (Tržaška cesta št.: 40, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58 in 60 ter Globočnikova ulica št.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 in 9), da bo dne 02.07.2012, med 8.00 in 14.00 uro  prekinjena dobave vode, zaradi popravila vodovodnega omrežja.  
Hvala za razumevanje.

Motnje na sistemu

4. 6. 2012

Obveščamo porabnike vode v naselju Pivka (Pot na Kal in Pod nasipom), da bo dne 05.06.2012, med 12.00 in 17.00 uro, prekinjena dobave vode, zaradi popravila na vodovodnem omrežju.
Hvala za razumevanje.

Motnje na sistemu

31. 5. 2012

Obveščamo porabnike vode v naselju Pivka (Pot na Kal in Pod nasipom), da bo danes, dne 31.05.2012, med 9.00 in 12.00 uro, prekinjena dobave vode, zaradi del vodovodnem omrežju.
Hvala za razumevanje.

Motnje na sistemu

19. 4. 2012

Obveščamo porabnike vode v naseljih Matenja vas in Rakitnik, da bo danes, dne 19.04.2012, med 9.00 in 14.00 uro, prekinjena dobave vode, zaradi popravila vodovodnega omrežja.

 

Obveščamo porabnike vode v naselju Petelinje, da bo jutri, dne 20.04.2012, med 8.00 in 14.00 uro, prekinjena dobave vode, zaradi prevezave  obstoječega vodovoda na novo omrežje.  

 Hvala za razumevanje.

Motnje na sistemu

5. 4. 2012

Obveščamo porabnike vode v naseljih Postojna (Tržaška cesta hišne številke 86, 86 b 88, 90, 92, 94, 96 in 98) in Mali Otok (hišne številke 1, 1 a in 2), da bo jutri, dne 06.04.2012, med 8.00 in 12.00 uro, prekinjena dobave vode, zaradi popravila vodovodnega omrežja.
Hvala za razumevanje.
  

Motnje na sistemu

16. 3. 2012

Cenjene porabnike vode obveščamo, da bo danes, 16. 03. 2012 na območju Prestranka, Matenje vasi, Rakitnika, Žej, Koč in Slavine prekinjena dobava vode zaradi nujnega popravila vodovoda, ki bo predvidoma trajalo do 16. ure.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje!

 

Motnje na sistemu

14. 11. 2011

Obveščamo porabnike vode v naselju Dolnja Košana, da bo jutri, dne 15.11.2011, med 00.00 in 05.00 uro, prekinjena dobave vode, zaradi del na vodovodnem omrežju.  
Hvala za razumevanje.

Motnje na sistemu

10. 11. 2011

Obveščamo porabnike vode v naseljih Dolnja Košana, Stara Sušica in Neverke, da bo jutri, dne 11.11.2011, med 14.00 in 18.00 uro, prekinjena dobave vode, zaradi del na vodovodnem omrežju.

Hvala za razumevanje. 

Motnje na sistemu

8. 11. 2011

Obveščamo porabnike vode v Postojni (Ulica IX. korpusa, Kettejeva ulica in del Volaričeve ulice (št. 40, 42 in 44), da bo jutri, dne 09.11.2011, med 8.00 in 11.00 uro, prekinjena dobave vode, zaradi popravila vodovodnega omrežja.  

Hvala za razumevanje.

Motnje na sistemu

30. 8. 2011

Obveščamo porabnike vode v Postojni (Vegova ulica, Tomšičeva ulica in Kot), da bo danes, dne 30.08.2011, med 9.00 in 14.00 uro, prekinjena dobava vode, zaradi del na vodovodnem omrežju.

Obenem obveščamo, da bodo zaradi del na vodovodnem sistemu, krajše zapore vode tudi v naselju Planina pri Rakeku, danes dne 30.08.2011, med 9.00 in 12.00 uro.

Hvala za razumevanje.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami