Zelena luč za dela v Pivki

Novice

14. 3. 2013

Pivka, 14. 3. 2013 – V Pivki so včeraj podpisali pogodbe z izvajalci del, ki bodo sodelovali pri  izgradnji kanalizacije Pivka in vodovoda Buje.  Gre za investicije, ki so del projekta Čista Ljubljanica, in se financirajo iz proračuna Republike Slovenije, Kohezijskega sklada Evropske unije ter s strani občine Pivka.

V prvem delu večfaznega projekta, KANALIZACIJA IN VODOVOD AGLOMERACIJE PIVKA, je predvidena izgradnja dobrih 12 kilometrov fekalne kanalizacije z 8 črpališči. Ob tem je predvidena tudi sanacija obstoječe kanalizacije, ki bo v prihodnje služila odvajanju meteornih voda, istočasno bo potekala obnova vodovodnega omrežja, izgradnja optičnega omrežja ter ureditev ulic. Po izgradnji celotnega sistema kanalizacije je predvideno, da bo odvajanje in čiščenje odpadnih voda v občini 100 odstotno, saj bo vsem uporabnikom v aglomeraciji Pivka zagotovljena priključitev na fekalno kanalizacijo.

Projekt VODOVODNI SISTEM POSTOJNA-PIVKA – VODOVOD BUJE – I. FAZA IN VODOVOD KAL se nanaša na izgradnjo povezave javnega vodovoda od naselja Čepno do naselja Buje in del vodovoda v naselju Kal. Pri tem gre tudi za I. fazo izgradnje vodovoda za naselje Buje.

Pav tako je bila podpisana pogodba zaStoritve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi omenjenih projektov.

Prva gradbena dela se bodo predvidoma začela že v aprilu, celotna kanalizacija pa naj bi bila zgrajena do konca leta 2014. Javni razpis za izbiro izvajalca gradnje centralne čistilne naprave Pivka, ki naj bi bila zgrajena do junija 2014,  je objavljen na portalu javnih naročil.

V javnem podjetju Kovod Postojna, ki na Postojnskem in Pivškem skrbi za pitno vodo in odvajanje ter čiščenje odpadnih voda, soz začetkom investicij zelo zadovoljni, saj so le – te temelj za celostno ureditev področjaodvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini Pivka,zagotavljanje pitne vode v naseljih Buje in Kal terposledično varovanje izredno pomembnega vodnega vira Malni, glavnega vira pitne vode za prebivalce občine Postojna in Pivka.

 

Podrobneje informacije o projektih so objavljene na spletni strani občine Pivka.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami