Za Kovodom zahtevno, a uspešno leto 2012

Novice

22. 3. 2013

Postojna, 22. marec 2013 – Ob današnjem svetovnem dnevu voda javno podjetje Kovod Postojna, d.o.o. javnost seznanja z letnim poročilom o stanju pitne vode v letu 2012, o poslovnem letu 2012 in projektih, ki so v teku.

Leto 2012 je bilo za javno podjetje Kovod Postojna, d.o.o., ki v občinah Postojna in Pivka skrbi za pitno vodo in odvajanje ter čiščenje odpadnih voda, izjemno zahtevno leto, saj so se v začetku soočili z onesnaženjem vodnega zajetja Malni do katerega je prišlo zaradi prekomernega gnojenja oziroma odlaganja bioplinskega digestata. Na Kovodu so takoj pristopili k reševanju nastale situacije, saj so že  konec leta 2011 kupili UV modul za dodatno dezinfekcijo vode, ki je začel obratovati v marcu 2012. V vodarni v Malnih so poskrbeli za menjavo vseh peščenih filtrov, sapnic v šestih bazenih in v celoti večkrat razkužili vodovodni sistem. Od zadnjega onesnaženja pitne vode v vodovodnem sistemu Postojna – Pivka, ki se je zgodilo na prehodu v leto 2012, s pitno vodo ni bilo težav, kar pripisujejo učinkovitemu delovanju UV modula in prenehanju odlaganja digestata. Po podatkih ZZV Koper, v času onesnaženja pitne vode, v  decembru 2011 in januarju 2012, ni bilo prijav nalezljivih bolezni, ki bi jih povzročile ciste enteroparazitov iz postojnskega vodovodnega sistema.

V februarju 2012 so na Kovodu zaradi velike zmrzali opravili več kot 200 intervencij, posledice zmrzovanja cevi pa so se odražale tudi na večji izgubi vode. Izgube so se povečale tudi v poletnih mesecih, saj je zaradi suše prihajalo do pokanja cevi. Poleti so zabeležili tudi več nezakonitih odvzemov vode s hidrantov, kar je povzročilo nemalo težav na samem ravnovesju in pretoku vode v celotnem vodovodnem sistemu.Kljub neugodnim vremenskim razmeram in z njimi povezanih težav, so vodne izgube v minulem letu uspeli zmanjšati za dobrih 7 %.

Poslovno leto 2012 se je za podjetje Kovod izteklo pozitivno. Celotni prihodki podjetja  v letu 2012 znašajo 3.274.483 EUR in so za 9  % višji kot v letu 2011, prihodki iz tržnega deleža znašajo 611.504 EUR in so za 46 % višji kot v letu poprej. Pri odhodkih, ki skupno znašajo 3.229.733 EUR, so se najbolj povišali stroški materiala za 20 % (691.724 EUR). Čisti dobiček poslovnega leta, ki znaša 30.874 EUR, so v podjetju namenili kritju bilančne izgube, ki se je vlekla še iz začetka prejšnjega desetletja, izguba je sedaj v celoti pokrita.

Dobro gospodarjenje Kovoda v zadnjih letih so opazili tudi v mednarodnem podjetju Bisnode, ki je v novembru 2012 Kovodu podelilo certifikat bonitetne odličnosti AA. Bonitetna ocena odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov, kar med drugim potrjuje kakovost poslovanja v časih finančne krize in je velika spodbuda za nadaljnje delo.

Pred javnim podjetjem Kovod Postojna, d.o.o. je kar nekaj projektov. V minulem letu so veliko naporov vložili v pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo čistilnih naprav za odpadne vode v Postojni in Pivki ter rekonstrukcijo vodarne Malni, ki sodijo v projekt »Čista Ljubljanica«. V Pivki se bodo prva gradbena dela začela že v aprilu, rekonstrukcija postojnske osrednje čistilne naprave odpadnih voda Stara vas naj bi stekla do poletja. Na Kovodu so izredno zadovoljni z začetkom investicij, saj prav te predstavljajo prvi korak k celostni ureditvi odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda ter posledično varovanju vodnega vira Malni, glavnega vira pitne vode za prebivalce občin Postojna in Pivka.

 

Hvala za objave in prijeten dan.

Dodatne informacije: Dragana Čolić, dragana.colic@gmail.com, 040 642 402

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami