NASPROTNA DEJSTVA OBJAVLJENIM V ODDAJI TARČA DNE 29.01.2013 NA TELEVIZIJI SLOVENIJA NA RAČUN PODJETJA KOVOD POSTOJNA

Novice

2. 4. 2013

Konec januarja 2013 je TV Slovenija predvajala oddajo Tarča, z naslovom Javno in zasebno v spopadu interesov. Ker je bilo v uvodnem prispevku na račun javnega podjetja Kovod Postojna, d.o.o. objavljenih veliko dezinformacij, ki so zlasti med uporabniki vzbudile nezaupanje, smo se v podjetju odločili na spletni strani objaviti pojasnila k nekaterim ključnim vprašanjem in izjavam, ki mečejo slabo luč na poslovanje podjetja. Glede na škodo, ki jo je zaradi izkrivljenih informacij utrpelo javno podjetje Kovod Postojna, smo smatrali, da imamo pravico do popravka. Čeprav  je direktor Kovoda Edi Šibenik, v skladu z Zakonom o medijih, na odgovorno urednico oddaje naslovil zahtevo za objavo popravka prispevka, le ta še vedno ni bil objavljen.

Naj na tem mestu povemo, da Edi Šibenik, direktor podjetja Kovod Postojna, d.o.o.,  v oddajo ni bil povabljen in tudi to, da je novinarja g. Boruta Janca, na dan snemanja v vodarni v Malnih, pričakala vodja laboratorija za analitiko na Kovodu ga. Nada Milharčič, ki je novinar, čeprav je za področje pitne vode najbolj kompetentna, ni želel ničesar vprašati.

 

V uvodnem  prispevku oddaje Tarča, ki ga je pripravil novinar g. Janc, je bilo objavljeno, da je direktor javnega podjetja Kovod Postojna, d.o.o. Edi Šibenik pred novim letom  nenadoma preklical ukrep prekuhavanja vode.

Ta trditev je neresnična, saj direktor podjetja nima pristojnosti za samostojno odločanje o tovrstnih ukrepih. O prekuhavanju pitne vode ali preklicu ukrepa prekuhavanja, na podlagi predhodno pridobljenih analiz, vedno in izključno odloča HACCP skupina podjetja, ki je sestavljena iz petih članov in jo vodi strokovna oseba vodja laboratorija za analitiko prof. biologije ga. Nada Milharčič.

Tudi navedbe, da se je ukrep prekuhavanja pitne vode preklical zaradi pritiskov od zadaj in  da ne bi motili novoletnih praznikov, ne držijo, saj bi po tem takem preklicali prekuhavanje vode tudi pred božičnimi prazniki. Prazniki ali drugi koledarski dogodki nimajo vpliva na odločitve  HACCP skupine o preklicu prekuhavanja vode, saj se ta za ukrep odloča na podlagi izvidov analiz pitne vode in v skladu s pravili stroke.

Posebej so bila v prispevku izpostavljena tudi naslednja vprašanja:

 

1.      Zakaj se je direktor odločil še za eno analizo?

Za dodatno analizo se ni odločil direktor, ker za to nima pristojnosti, temveč HACCP skupina. Za dodatno analizo se  je HACCP skupina odločila zaradi pridobitve dodatnega mnenja.  ZZV Novo mesto je opravil  analize na parazite kot tudi na vse ostale mikrobiološke parametre, ki so predpisani s Pravilnikom o pitni vodi. Analiza je bila opravljena pri ZZV Novo mesto zato, ker je ta zavod poleg ZZV Koper edini, ki opravlja omenjene analize v Slovenji, poleg tega  pa ima ZZV Novo mesto tudi akreditirano metodo za vzorčenje, ZZV Koper pa ne.

Prav zaradi tega pa nam tudi  Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije nalaga, navajamo »v prid nedvoumnosti situacije v RS, je smiselno konfrontirati rezultate različnih izvajalcev, glede na različno metodologijo preskušanja oziroma vzorčenja«.

Nedvomno bi nam kot upravljavcu vodovodnega sistema bilo mnogo lažje, če bi Pravilnik o pitni vodi natančno predpisoval način vzorčenja in predpisano metodo za določanje parazitov.

 

2.      Zakaj ni verjel koprski analizi?

Po obstoječih predpisih  je upravljavec vodovoda odgovoren za zdravstveno ustreznost pitne vode, ki jo dobavlja uporabnikom. HACCP skupina je ocenila, da je pred odločitvijo o nadaljevanju ukrepa prekuhavanja pitne vode nujno potrebno pridobiti dodaten izvid. Ukrep prekuhavanja pitne vode namreč uporabljamo v skladu s kriteriji in priporočili, sami pa vedno odgovorno opravimo vse, kar je mogoče, da se ukrep tudi čimprej prekliče, seveda ob izpolnitvi predpisanih pogojev.

 

3.      Zakaj je poklical prav ZZV NM?

Poleg ZZV Koper je ZZV Novo mesto še edini izvajalec, ki opravlja potrebne preskuse v Sloveniji za zagotavljanje prisotnosti parazitov in njihovih razvojnih oblik.

 

4.      Zakaj se je med 2 analizama odločil za analizo ZZV NM  ki je bila za podjetje ugodnejša in ne koprsko, ki je dokazovala škodljivost vode za ljudi?

Na koncu leta 2011, po pridobljenem  drugem mnenju, so bile naše ugotovitve naslednje:

 

– da v Sloveniji, kljub predpisom o potrebnosti ugotavljanja prisotnosti parazitov in njihovih razvojnih oblik v pitni vodi (posebej če je površinskega izvora), ni akreditiranega laboratorija za omenjene preizkuse,

 

– da nobeden od sodelujočih ZZV ni imel akreditirane metode  za določanje parazitov – tudi danes je stanje enako,

 

– sodelujoča ZZV sta uporabljala zelo različni metodi, ustreznosti ene in druge  metode nismo ocenjevali, saj zato nismo usposobljeni.

 

HACCP skupina je sprejela odločitev o preklicu prekuhavanja vode z dne 31.12.2011 izključno zato, ker je bil izvid ZZV Novo mesto datumsko zadnji odvzet in zato aktualnejši.

Na izjavo novinarja g. Janca, » da vodovodna podjetja morajo tovrstne analize plačati, tudi postojnsko jih je, to pa istočasno pomeni, da so podatki njihova last in torej niso javni«,  odgovarjamo, da to za naše podjetje nikakor ne drži, saj so na Kovodu vse analize javno dostopne  tako na spletni strani kot tudi na sedežu podjetja.

 

Na izjavo g. Retelja iz ZZV Novo mesto, ki je dejal » Mi smo upravljavcu, ko je povpraševal po analizah, predstavili, da običajno mi v našem okolju delamo analize na parazite v 10 l vode, možni so tudi večji volumni, vendar se je potem upravljavec odločil, da bo te analize naročil v 10 litrih.«, odgovarjamo, da na Kovodu nismo bili seznanjeni, katera metoda se uporablja glede na velikost vzorca.

 

Ko gre ta trditev novinarja g. Janca »Oboji so torej vedeli, da manjši vzorec pomeni tudi manj ali nič parazitov. Za analizo je potreben takšen filter, razlika v ceni pa je velika. Pri vzorcu 100 l je filter 200 evrov,  pri 10l pa 10 krat cenejši. Toda stvari niso tako preproste. Velikost vzorca ni popolnoma prepuščena volji in denarju zavodov in njihovih naročnikov, zapisana je v priporočilih Inštituta za varovanje zdravja«, na Kovodu odgovarjamo, da smo želeli predvsem pridobiti dodaten izvid in preveriti prisotnost parazitov tudi na omrežju (Pravilnik o pitni vodi nalaga upravljavcu zagotavljanje skladnosti pitne vode na pipi uporabnika), kar pa je lahko izvedel samo ZZV Novo mesto, (ki ima akreditirano metodo za vzorčenja), saj so nam v ZZV Koper zagotovili, da nimajo metode za vzorčenja na pipi, ampak samo v rezervoarju.

 

Izjava novinarja g. Janca, da je bilo » Prekuhavanje vode potem na novo zahtevo koprskega zavoda ponovno razglašeno«, je nepopolna. V začetku januarja 2012 so bile opravljene analize tako na ZZV KP in ZZV NM pozitivne na parazite, zato smo zopet uvedli prekuhavanje. Naj pojasnimo tudi to, da smo ZZV Novo mesto naročili poleg preizkusov na prisotnost parazitov, tudi mikrobiološke preizkuse za vse parametre, ki jih predpisuje Pravilnik o pitni vodi za monitoring pitne vode. Tudi ZZV Koper izvaja vzorčenje in preizkuse po naročilu in planu, ki ga sami pripravimo na podlagi poznavanja šibkih točk sistema oziroma kontrolnih točk HACCP sistema.

Potrebno je tudi poudariti, da zaradi preklica in ponovne vzpostavitve ukrepa prekuhavanja vode na prehodu iz leta 2011 v 2012 ni bilo nobenega primera obolelih na parazite v občini postojna in Pivka, kar dokazuje dokument z ZZV Koper, ki se nahaja v priponki.

 

Ko gre za izjavo novinarja g. Janca, da je bil z direktorjem podjetja Kovod Postojna dogovorjen za kratek intervju, da bi odgovoril na nekaj ključnih vprašanj, a ga na dan snemanja ob dogovorjeni uri ni bilo ne na upravi podjetja kot tudi ne v bližini vodnega zajetja, na telefonske klice pa se prav tako ni odzival, pojasnjujemo, da je novinar, g. Janc o snemanju, ki naj bi potekalo 21. januarja 2013, direktorja Edija Šibenika obvestil po telefonu v petek, 18. januarja 2013. Res je, da sta se pogovarjala za krajši intervju, a je direktor Kovoda Edi Šibenik novinarju g. Jancu  povedal, da ne zagotavlja, da bo ob želeni uri zaradi obveznosti tistega dne tudi na voljo. Namesto direktorja se je snemanja v vodarni v Malnih udeležila Vodja laboratorija za analitiko Nada Milharčič, ki ima kot strokovna sodelavka podjetja vsa pooblastila za podajanje odgovorov na morebitna vprašanja povezana s stanjem vode, kar je bilo novinarju g. Jancu v telefonskem pogovoru tudi povedano. Gospo Nado Milharčič novinar ni povabil, da bi podala izjavo, čeprav je bila prisotna na kraju snemanja. Njena izjava bi bila izjava stroke in tako podprta s strokovnimi argumenti, za kar očitno ni bilo zanimanja.

 

Kaj naj bi bila osrednja tema pogovora in na kakšna ključna vprašanja naj bi odgovarjal direktor Kovoda, v telefonskem pogovoru pred snemanjem novinar direktorju ni povedal, niti ni izpostavil, da je edina možnost sodelovanja z njim samo direktor podjetja, sicer bi direktor Edi Šibenik novinarju predlagal drug termin snemanja prispevka. Glede na prikazano vsebino prispevka ni bilo pravično razpravljati o dejavnosti podjetja brez sodelovanja predstavnika podjetja, še posebej, ker je le ta bil kljub direktorjevi odsotnosti na dan snemanja na razpolago novinarju in njegovi ekipi. 

 

V javnem podjetju Kovod Postojna, d.o.o, ki s pitno vodo oskrbuje prek 20.000 prebivalcev, smo ob zadnjem, lanskoletnem onesnaženju pitne vode, ravnali skladno z vsemi priporočili in zakonodajo. Glede na rezultate analiz smo sprejeli vse potrebne ukrepe in odpravili vse ugotovljene pomanjkljivosti, zato smatramo, da je skrajno neodgovorno trditi, da smo v podjetju Kovod Postojna sprejemali odločitve, ki bi lahko škodovale zdravju ljudi.

V kolikor bo še kdaj prišlo do onesnaženja pitne vode, pa so lahko prebivalci občin Postojna in Pivka povsem prepričani, da jih bomo o tem pravočasno obvestili in naredili vse, da onesnaženje tudi odpravimo.

Postojna, marec 2013                                                               Kovod Postojna d.o.o.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami