OPROSTITEV OKOLJSKE DAJATVE ZA KMETE V OBČINI POSTOJNA

Novice

17. 1. 2014

Javno podjetje Kovod Postojna, d.o.o. obvešča, da je možno vložiti Vlogo za oprostitev plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda nastalih pri kmetijski dejavnosti v Občini Postojna.

K izpolnjeni vlogi za oprostitev plačila okoljske dajatve je potrebno priložiti:

–       potrdilo o družinski skupnosti (če se ne zagotavlja ločeno merjenje porabe pitne vode),

–       kopijo zbirne vloge za subvencije v kmetijstvu ali izpis iz registra kmetijskega gospodarstva.

 

Vlagatelj vloge za oprostitev plačila okoljske dajatve mora najpozneje do 15. februarja 2014 oddati vlogo s prilogami na naslov: Kovod Postojna, d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna.

 

Dodatne  informacije v zvezi z vlogo dobite pri ga. Vanji Bole, telefon 05 7000 795 ali na e- mail: vanja.bole@kovodpostojna.si.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami