Začetek zemeljskih del na novi čistilni napravi Postojna

Novice

17. 1. 2014

Postojna, 14. januar 2014 – V preteklem tednu so se zahvaljujoč ugodnim vremenskim razmeram začela zemeljska dela na novi čistilni napravi Postojna, ki je del projekta Čista Ljubljanica. Gradnja nove čistilne naprave, ki je vredna 2,8 milijona evrov brez DDV- ja, bo zaključena v letu 2014. Investicija je financirana iz sredstev kohezijskega sklada Evropske unije in Občine Postojna.

V minulem tednu so na območju obstoječe čistilne naprave v Stari vasi pri Postojni začeli z zemeljskimi deli na izkopu vhodnega črpališča v novo postojnsko čistilno napravo. Vhodno črpališče je prva postaja v procesu čiščenja odpadnih voda, kjer čiščenje poteka v več fazah, na kar se čiščenje odvija v čistilnih bazenih.  

Z deli na izkopu novega vhodnega črpališča bodo v kratkem tudi zaključili, v roku enega meseca se bodo začela prva gradbena dela na vhodnem črpališču, ki se bodo v celoti končala  v dobrih dveh oziroma treh mesecih. Po izgraditvi vhodnega črpališča se bodo dela nadaljevala na izkopu novih in večjih čistilnih bazenov za biološko čiščenje odpadnih voda.  Bazeni, kapacitete 12.000 kubičnih metrov, bodo delovali na osnovi SBR tehnologije. SBRtehnologija (sequencing batch reactor – sekvenčni šaržni reaktor) je namreč ena najučinkovitejših tehnologij biološkega čiščenja odpadnih voda z zelo visokim učinkom čiščenja, in sicer do kar 99 %.

Kompletna čistilna naprava Postojna bo zgrajena do konca tekočega leta, na kar bo sledilo leto poskusnega obratovanja. Konec leta 2015 bo nova čistilna naprava začela z rednim delovanjem.

Ves čas gradnje nove čistine naprave bodo v podjetju Kovod Postojna zagotavljali  nemoteno delovanje obstoječe čistilne naprave, ki je bila zgrajena leta 1985. Po izgraditvi nove bodo zrušili stare silose in vhodno črpališče, obstoječi bazeni za mehansko in biološko čiščenja pa bodo v prihodnje služili za dodatno razbremenjevanje odpadnih voda.

Investicija v prihodnost, saj se čistilna naprava Postojna gradi tudi za prihodnje rodove, je vredna 2.8 milijona evrov brez DDV-ja. Sredstva za izgradnjo nove čistilne naprave Postojna, ki bo v veliki meri pripomogla k čistejšemu okolju, so zagotovljena s strani  Kohezijskega sklada EU in Občine Postojna.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami