22. marec – Svetovni dan voda letos v znamenju soodvisnosti vode in energije

Novice

22. 3. 2014

Letošnji svetovni dan voda, ki ga obeležujemo danes, je tematsko osredotočen na soodvisnost vode in energije. V Združenih narodih izpostavljajo, da je voda eden najbolj razširjenih in najčistejših virov za proizvodnjo energije, po drugi strani pa se okoli osem odstotkov vse proizvedene energije na svetu porabi za črpanje in ravnanje z vodo.

Svetovni dan voda je oklicala Generalna skupščina Združenih narodov leta 1992. Od takrat se vsako leto 22. marca predstavi različna problematika povezana z ohranjanjem kakovosti, količine in dostopnosti vode do vsakega Zemljana.

Letos v ZN izpostavljajo tesno medsebojno povezanost in soodvisnost vode in energije: "Sprejete odločitve in povlečene poteze na enem področju lahko imajo občutne posledice za drugo, tako v pozitivnem kot negativnem smislu."

ZN želijo po lastnih navedbah spodbujati razvoj politik in okvirov, ki povezujejo ministrstva in sektorje ter vodijo k energetski varnosti in trajnostni uporabi vode v zeleni ekonomiji.

Potrebe po sladki vodi in energiji bodo tudi v prihajajočih desetletjih znatno naraščale. Ta porast bo predstavljal velike izzive in obremenitev virov v skorajda vseh regijah, še posebej v tistih v razvoju in v hitro rastočih gospodarstvih.

Med ključnimi sporočili letošnjega svetovnega dneva voda je tudi dejstvo, da je varčevanje z energijo tudi varčevanje z vodo in obratno. Naše izbire glede zalog, distribucije, cene in uporabe vode in energije imajo medsebojni vpliv.

Voda in energija imata odločilen vpliv na zmanjšanje revščine, zato najrevnejši nujno potrebujejo izboljšan dostop do vode in sanitarnih storitev ter elektrike. Kar 1,3 milijarde ljudi po svetu nima dostopa do elektrike, 768 milijonov ljudi nima dostopa do ustreznih vodnih virov in 2,5 milijarde ljudi živi v neustreznih sanitarnih razmerah.

Boljše razumevanje o povezavah in medsebojnih vplivih obeh sektorjev bo po navedbah ministrstva za kmetijstvo in okolje izboljšalo usklajevanje pri energetskem in vodnem načrtovanju, kar bo vodilo v zmanjšanje neučinkovitosti. Oblikovalci politike, načrtovalci in strokovni sodelavci lahko sprejmejo ukrepe za premagovanje ovir, ki obstajajo med njihovimi zadevnimi področji. Inovativne in pragmatične nacionalne politike lahko privedejo do bolj efektivnega in stroškovno učinkovitega zagotavljanja vodnih in energetskih storitev, so ob svetovnem dnevu voda zapisali na spletni strani ministrstva, poroča STA.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami