Vhodno črpališče v novo postojnsko čistilno napravo skoraj pod streho

Novice

25. 3. 2014

Postojna, 25. 3. 2014 –  Dela na novi, osrednji čistilni napravi Postojna v Stari vasi, ki so se začela sredi januarja, dobro napredujejo, saj je vhodno črpališče v novo postojnsko čistilno napravo tako rekoč že skoraj pod streho. Čeprav dela potekajo po načrtih smo imeli konec januarja zaradi žledoloma in izpada elektrike tudi na čistilni napravi nemalo težav. Nemoteno delovanje čistilne naprave smo v podjetju Kovod Postojna skupaj z občino po tridnevnem električnem mrku omogočili s pomočjo agregata. Zaradi velikega dotoka vode iz kanalizacije smo doživeli tudi poplavo, zalilo je upravne prostore, a smo škodo, ki bi lahko stala več sto tisoč evrov, preprečili z  izkopom odtočnega kanala na dvorišču čistilne naprave.

V zadnjih dneh smo z deli na vhodnem črpališču tako napredovali, da lahko rečemo, da je objekt skoraj končan. Bazeni, v spodnjem nivoju stavbe, so zaključeni, manjka le še oprema. V vhodnem črpališču bodo nameščene tudi grablje za odstranjevanje večjih delcev iz odpadnih voda, kompaktor in kontejnerji. V kratkem bomo z deli na vhodnem črpališču zaključili in nadaljevali na biološkem delu čistilne naprave.

Biološko čiščenje odpadnih voda bo potekalo v bazenih kapacitete 12.000 kubičnih metrov,  ki bodo stali v neposredni bližini vhodnega črpališča. V projektu je namreč zapisano, da mora stara čistilna naprava vse do izgradnje nove nemoteno delovati. Z zemeljskimi deli na bazenih bomo začeli v kratkem, dokončanje celotne čistilne naprave pa je načrtovano za konec leta 2014, ko bo naprava tudi začela poskusno obratovati. Z vgraditvijo najsodobnejše opreme naravi ne  bomo naravi vrnili le optimalno očiščene vode, temveč bomo prek merilne opreme, v vsakem trenutku vedeli, kaj se v čistilni napravi dogaja. Z novo opremo bomo izboljšali odzivnost, skrajšali cikle čiščenja, zmanjšali porabo energije in tudi na ta način še dodano zmanjšali vpliv na okolje.

Izgradnja osrednje čistilne naprave Postojna, ki je ocenjena na 2,8 milijona evrov brez ddv-ja, je del projekta Čista Ljubljanica. Sredstva za izgradnjo nove čistilne naprave Postojna, ki bo z rednim obratovanjem začela konec leta 2015, so zagotovljena s strani kohezijskega sklada EU, državnega proračuna in Občine Postojna.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami