Kovodu certifikati ISO 9001 in ISO 14001

Novice

8. 7. 2014

Javno podjetje Kovod Postojna je pred časom prestalo presojo kakovosti procesov podjetja in certifikate kakovosti ISO 9001 ter  ISO 14001 pridobilo za naslednja 3 leta.  Certifikati kakovosti so dodaten dokaz o učinkovitem vodenju podjetja in skrbi za okolje.  

Nenehno izboljševanje standardov kakovosti je nujen del poslovnega procesa, pri čemer v podjetju Kovod Postojna tudi sami izvajamo notranje presoje, s katerimi preverjamo, ali so zadani cilji uresničeni ali ne. Vsako leto pa smo deležni zunanje presoje, s katero se preveri, ali se sistem kakovosti pravilno vodi. Na vsake tri leta nas obišče tudi večja skupina presojevalcev, ki temeljito preveri  vodenje sistema kakovosti, in sicer na takšen način, da preverijo vse procese poslovanja, od financ do na primer upravljanja s kanalizacijo, z vsemi potrebnimi dokumenti.

Na podlagi zadnjih presoj, smo v podjetju pridobili certifikat kakovosti ISO9001, s katerim dokazujemo zavezo kakovosti in zadovoljstvu odjemalcem. Kot pišejo na spletni strani www.iso-standard.sije ISO 9001:2008 je osnovan na osmih načelih vodenja kakovosti:

  • osredotočenost na odjemalce,
  • vodstvo,
  • vključenost zaposlenih,
  • procesni pristop,
  • sistemski pristop k vodenju,
  • nenehno izboljševanje,
  • odločanje na podlagi dejstev,
  • vzajemno koristni odnosi z dobavitelji.

 

Kovod Postojna je prejel tudi certifikat kakovosti ISO 14001, ki je sistem za ravnanje okoljem. Zajema obvladovanje okoljskih vidikov proizvodne ali storitvene dejavnosti. Obsega izpolnjevanje zakonskih zahtev, učinkovito izkoriščanje virov, ter preprečevanje onesnaževanja okolja. Standard ISO 14001 je eno od najpomembnejših orodij v odnosu do okolja, ki ga uporabljajo organizacije in korporacije po celem svetu, razložijo na spletni strani www.iso-standard.si

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami