Imenovanje v.d. direktorja podjetja

Novice

1. 9. 2014

Skupni organ javnega podjetja Kovod Postojna, d.o.o. je na svoji redni seji, dne 26. 08. 2014 sprejel sklep, da se za vršilca dolžnosti  direktorja podjetja Javnega podjetja  Kovod Postojna d.o.o.,  za dobo  enega leta imenuje David Penko, stanujoč Narin 68, Pivka. 

O  imenovanju direktorja podjetja bosta odločala Občinska sveta Občine Postojna in Občine Pivka v novem mandatu,  skladno z Odlokom o ustanovitvi Skupnega organa Občine Postojna in Občine Pivka za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem podjetju Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o. Postojna, z Odlokom o organizaciji javnega podjetja Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o. Postojna ter s Statutom podjetja. 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami