Potek del na čistilni napravi Pivka

Novice

27. 10. 2014

Po izvedbi zahtevnega projekta – izgradnje nove kanalizacije v dolžini 12 kilometrov, v Pivki pospešeno poteka tudi gradnja osrednje čistilne naprave, ki bo z poskusnim obratovanjem pričela konec leta 2014.

Gradbena in obrtniška dela so povečini zaključena, v začetku septembra se je pričelo s prvo montažo opreme, in sicer na tehnoloških bazenih. Po besedah v.d. direktorja v podjetju Kovod Postojna, Davida Penka se bo v prihodnjem tednu začela postavitev večjih delov hidromehanske opreme, nato pa se bo tehnologijo dopolnilo še z ostalimi manjšimi deli.

 

Javno podjetje Kovod Postojna, ki oskrbuje prebivalce občin Postojna in Pivka s pitno vodo ter skrbi za odvajanje in čiščenje odpadne vode napoveduje, da bodo s prvimi priklopi uporabnikov na omrežje torej pričeli konec tega leta, ko naj bi se pridobila odločba za poskusno delovanje le-te. Nova čistilna naprava bo nedvomno veliko prispevala h kakovosti življenja občanov, saj se bodo uporabniki s priklopom na kanalizacijski sistem izognili skrbi za dosedanje čiščenje in praznjenje greznic. Kot poudarja Penko, bo ob tem zelo pomembno ozaveščanje uporabnikov, z namenom ustrezne uporabe tega sistema v smislu pravilnega odlaganja odpadkov, ki bo prispevalo h kakovostnemu delovanju odvajanja in čiščenja odpadne vode.

 

Vrednost investicije znaša 2,4 mio eurov, od tega 2 mio eurov sofinancira Evropska Unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod. Javni upravičeni stroški se bodo sofinancirali v razmerju EU-Kohezijski sklad: Slovenska udeležba, 85:15.

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami