Za neoporečno vodo smo odgovorni vsi

Novice

27. 10. 2014

Pitna voda je eno od najpomembnejših živil. Zanesljiva, varna in strogo nadzorovana oskrba s pitno vodo je  ključnega pomena za zdravje in kakovost življenja. Priključitev stavb na javni sistem oskrbe s pitno vodo je obvezna povsod, kjer je ta na voljo.

V Javnem podjetju Kovod Postojna d.o.o. imamo kot upravljavci javnega vodovodnega sistema veliko odgovornost. Svojim uporabnikom stalno zagotavljamo pitno vodo glede na njihove potrebe. Posebno pozornost namenjamo prepoznavanju in odpravljanju morebitnih tveganj, ki bi lahko ogrozila zdravstveno ustreznost pitne vode in tako predstavljala potencialno nevarnost za zdravje. Tveganja nadziramo na celotni poti pitne vode, od vira do uporabnika.  

 

Tveganja za zdravje uporabnikov pa se lahko pojavijo tudi na delu vodovodnega omrežja, ki ni v pristojnosti upravljavca javnega vodovodnega omrežja, ampak v pristojnosti lastnika oziroma upravljavca stavbe, zato uporabnikom svetujemo, da upoštevajo priporočila za vzdrževanje hišnega vodovodnega sistema.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami