Intervju – v.d. direktor David Penko

Novice

29. 10. 2014

Intervju

KOVOD POSTOJNA VODI DAVID PENKO

 

 

Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., ki kot samostojna enota deluje že od leta 1992, skrbi za varno oskrbo prebivalcev s kakovostno in zdravstveno ustrezno pitno vodo, učinkovito odvajanje in čiščenje odpadnih vod ter celovito urejanje javnih površin na območju občin Postojna in Pivka. Potem, ko se je preteklemu direktorju iztekel mandat vodenja podjetja, je funkcijo vršilca dolžnosti direktorja v septembru prevzel strokovni sodelavec Kovoda, David Penko, doma iz Narina pri Pivki.

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

David Penko, v.d. direktor

Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna

_____________________________________________________________________________________________________

 

 

  • Prevzemate vodenje Javnega podjetja Kovod. Kakšno odgovornost čutite do občanov in lokalne skupnosti?

 

Po naravi sem človek, ki mu ni vseeno, kaj se dogaja v okolici in tudi v širšem prostoru. S prevzemom vodenja podjetja Kovod Postojna, d.o.o. nase prevzemam veliko odgovornost za našo vsakodnevno dobrino, ki je osnovna pravica vseh naših uporabnikov, torej občanov in občank Postojne in Pivke. S svojim delom bom namreč skušal izboljšati osnovne pogoje za življenje, v kar sodi nemotena oskrba z neoporečno pitno vodo ter kvalitetno odvajanje in čiščenje odpadne vode.

 

 

  • Kako ocenjujete trenutno stanje in delovanje podjetja?

 

Podjetje Kovod Postojna, d.o.o. kot ga poznamo danes je pričelo s samostojnim poslovanjem leta 1992, ko je prišlo do delitve Komunalnega podjetja Postojna na več manjših podjetij. Primarna dejavnost Kovoda je takrat postala vodooskrba ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Zaradi neprilagojenosti novim razmeram, dotrajani infrastrukturi,  kot tudi regulaciji cen s strani države se je družba nekaj časa soočala z vedno slabšim poslovanjem.

 

Poslovanje podjetja se je v zadnjih letih občutno izboljšalo. V podjetju si prizadevamo izvajati kakovostne in zanesljive storitve, poslovati transparentno ter okolju prijazno. Vsekakor pa nas čaka še veliko dela, predvsem se bomo v prihodnosti še bolj osredotočali na naše uporabnike, tako na občane in občanke kot tudi na gospodarske subjekte, razvijali pripadnost in lojalnost zaposlenih, vlagali v znanje in zagotavljali socialno varnost naših zaposlenih.

 

 

  • Javno podjetje Kovod bo tudi pod vašim okriljem stremel k jasno zastavljenim ciljem. Nam lahko na kratko predstavite vizijo podjetja pod vašim vodstvom?

 

Vizija podjetja Kovod Postojna, d.o.o. je postati eden najbolj kvalitetnih in zanesljivih upravljavcev in izvajalcev storitev na področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih vod ter urejanja javnih površin. Naj naštejem zastavljene cilje, h katerim bo stremelo podjetje za potrebe doseganja zgoraj navedenega:

–          nemotena oskrba uporabnikov z neoporečno pitno vodo, zagotavljanje nemotenega obratovanja vodovnega sistema ter zmanjševanje izgub,

–          učinkovitejše upravljanje čistilnih naprav in kanalizacijskih sistemov,

–          osveščanje odjemalcev in zadovoljstvo strank,

–          aktivnejše sodelovanje z občinama Postojna in Pivka,

–          obnova vodovodnega omrežja Postojna – Pivka in vodarne Malni,

–          učinkovitejša raba sistemov vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem,

–          energetska prenova lastnih objektov,

–          reorganizacija in optimizacija procesov in enot v podjetju.

 

 

  • Pomembno izhodišče za uspešno vodenje podjetja in uresničevanje zastavljene vizije bo nedvomno tudi vaše strokovno znanje in izkušnje na tem področju, saj ste že nekaj let sodelavec Kovoda in dober poznavalec celotnega področja, s katerim se podjetje ukvarja.

 

Svojo poklicno pot sem pričel leta 2004 v podjetju, ki se je ukvarjalo z izgradnjo čistilnih naprav in kanalizacij. Kot pomočnik direktorja marketinga sem v letih 2004 do 2006 pridobil ogromno izkušenj na področju komercialnega vodenja projektov, marketinga v podjetju ter zastopanja podjetij iz tujine. Leta 2007 sem prevzel delovno mesto vodje projektov za izgradnjo komunalnih in industrijskih strojnih instalacij čistilnih naprav, kanalizacij ter ostalih hidrotehničnih objektov. Med drugimi naj izpostavim izgradnjo ČN Dravograd, ČN Kočevje, ČN Komen… V letu 2010 sem se zaposlil na podjetju Kovod Postojna, d.o.o. kot Vodja DE čistilne naprave. V podjetju sem v letu 2013 prevzel tudi vodenje DE Kanalizacija, ki se je zaradi optimizacije procesov združila v DE Odvajanje in čiščenje, katero poleg dela v.d. direktorja vodim še danes. V letu 2011 sem v podjetju Kovod Postojna, d.o.o. prevzel tudi naloge predstavnika vodstva za sisteme vodenja kakovosti ISO 9001 ter v podjetju skupaj s sodelavci certificiral sistem ravnanja z okoljem ISO 14001.

 

 

  • Sicer pa je Javno podjetje Kovod v tem trenutku odgovorno za kar nekaj izjemno pomembnih projektov v obeh občinah (v Postojni in Pivki), ki pomenijo predvsem za občane veliko nadgradnjo obstoječe infrastrukture. Kateri so najpomembnejši projekti, ki se ta trenutek izvajajo oziroma načrtujejo?

 

V tem trenutku je vsekakor eden najpomembnejših projektov »Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice; nadgradnja vodovodnega sistem v občinah Postojna in Pivka«. Gre za projekt, ki zajema obnovo magistralnega vodovoda in pa vodohrana na Soviču ter ostalih pomožnih objektov, izgradnjo in obnovo magistralnega vodovoda ter izgradnjo novega vodohrana na območju občine Pivka, obnovo in nadgradnjo vodarne Malni ter obnovo in aktivacijo rezervnega vodnega vira Korotan. V čistilni napravi za pitno vodo je predvidena tudi vgradnja ultrafiltracije ter posodobitev črpališča. V avgustu 2013 je bilo s strani občin Postojna in Pivka za projekt pridobljeno gradbeno dovoljenje ter izbran izvajalec. Kljub izrednemu angažiranju obeh županov, župana Občine Postojna g. Jerneja Verbiča in župana občine Pivka g. Roberta Smrdelja, vlada RS projekta še vedno ni uvrstila v prvo finančno perspektivo, to je tudi edini razlog, da se projekt še ne izvaja.

 

Drugi projekt, ki je že v izvedbi, se nanaša na rekonstrukcijo Centralne čistilne naprave Postojna. Stara čistilna naprava, ki je pričela obratovati leta 1985, je namreč dotrajana in zastarela. Trenutno se na tem projektu izvajajo gradbena dela in sicer izgradnja tehnoloških bazenov in prizidka upravne stavbe, sledi vgradnja hidromehanske opreme ter strojnih in elektroinstalacij. Čistilna naprava se gradi tudi v Pivki, kjer se gradbena dela zaključujejo, trenutno pa se tam vgrajuje hidromehanska oprema ter strojne in elektro instalacije.

 

Na območju občine Postojna se izvajajo še ostali manjši projekti in sicer izgradnja vodovoda in kanalizacije v Matenji vasi ter izgradnja vodovoda Lepena – Planina.

 

 

  • Verjetno se boste strinjali z dejstvom, da delovna uspešnost in vnema med drugim izvirata tudi iz samega zadovoljstva posameznika. Katera so torej tista vaša preostala področja, ki zaznamujejo vaš vsakdan, vas navdajajo z energijo in iz njih črpate moč za uspešno delo?

 

Prepričan sem v to, da je, kljub pogostemu pomanjkanju časa in norem delovnem tempu, prosti čas tisto, kar me dela uspešnejšega, predvsem pa močnejšega in bolj srečnega. Delovna uspešnost je namreč po mojem mnenju pogojena ravno s tem, da za njo stoji posameznik, ki je tudi v svojem zasebnem življenju zadovoljen. S tem tudi sam dodatno bogatim aktivnosti, odnose in ambicije v delovnem okolju. Svojo vsakodnevno delovno predanost torej rad nadgradim s kakovostnim preživljanjem prostega časa. Rad imam nove izzive in številne hobije. Veliko mi pomenijo druženja, dobra domača hrana, raziskovanje in nadgradnja tehnologije, športne aktivnosti in pa predvsem glasba.

 

  • Ravno glasba pa je  tudi  tista, po kateri vas mnogi verjetno najbolj poznajo. Ste namreč uspešen glasbenik, ki preko melodij širite svoj družaben značaj, ohranjate lokalno kulturno tradicijo in povezujete ljudi.

 

Glasba je nedvomno moj navdih in motivacija za vse preostale izzive, ki jih prinaša življenje. Glasba me sprošča, navdaja z energijo in osredotoča na pozitivno dojemanje vsakdana. Sem ustanovitelj in član domačega Ansambla Narcis ter umetniški vodja Tamburaške skupine Vremščica. Moji najljubši spremljevalki sta harmonika in klaviature. V glasbi vidim mnoge vzporednice s samim življenjem in delom. Glasba me je namreč naučila discipline, organiziranosti, povezanosti z ljudmi in predvsem vztrajnosti, kar je pri odgovornem delu, ki ga opravljam, še kako pomembno.

 

 

 

 

 

 

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami