Centralna čistilna naprava Postojna

Novice

3. 11. 2014

Sanacija centralne čistilne naprave je bila nujna, saj le-ta že več let deluje prekomerno obremenjena in posledično nezadovoljivo čisti odpadne vode. V sklopu rekonstrukcije čistilne naprave se nadgrajuje tehnologija čiščenja odpadnih, v okviru katere bodo zamenjani vsi glavni tehnološki elementi naprave. Od obstoječe naprave bo ostala le še upravna stavba z laboratorijem in dehidracijo blata, tako obstoječi bazeni za čiščenje vode kot tudi vizualno moteči silosi blata pa bodo porušeni. Nova naprava bo poleg običajnega mehanskega in biološkega čiščenja imela še tretjo in četrto stopnjo čiščenja odpadnih voda, kar pomeni, da se bodo iz njih odstranjevali tudi nitrati in fosfor, na četrti stopnji pa se bo s pomočjo UV dezinfektorja onesposobilo še tiste škodljive mikroorganizme, ki bi sicer uspeli preiti v iztok. Predvideva se, da bo nova čistilna naprava iz odpadne vode očistila do 98 % organskih hranil, kar bo nedvomno izboljšalo stanje v prvi vrsti potoka Stržen in reke Pivke ter v nadaljevanju rek Unice in Ljubljanice.

 

Projekt je sofinanciran s strani Kohezijskega sklada Evropske unije, ki bo prispeval kar 77 % stroškov izvedbe del, 15 % pa bo primaknila tudi država. Občina bo tako za ta projekt pridobila kar 92 % nepovratnih sredstev. Pogodbena vrednost del znaša 2,83 mio EUR. Gradbena dela izvaja Purgator d.o.o. iz Postojne, Projekt d.d., Nova Gorica pa storitve inženirja in nadzornika pri gradnji rekonstrukcije čistilne naprave.

 

Izvedba del na čistilni napravi Postojna poteka skladno s terminskim planom, trenutno poteka izvedba gradbenih del in naročanje hidromehanske opreme. V primerjavi z obstoječo napravo, ki je velika 14500PE, bo velikost nove čistilne naprave 21000PE. Trenutno potekajo gradbena dela na bioloških bazenih, pričela se bo izgradnja prizidka upravne stavbe ter montaža opreme na vhodnem črpališču. Dela na čistilni napravi bodo zaključena do konca aprila 2015, ko bi naprava začela poskusno obratovati, uporabno dovoljenje pa bi dobila do konca leta 2015. Obstoječa čistilna naprava bo obratovala do konca izgradnje nove čistilne naprave, ko se bo izvedel preklop in začetek delovanja nove čistilne naprave.

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami