Nasveti in priporočila ob napovedanih poplavah

Novice

7. 11. 2014

 

Na spletni strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje so objavili nekaj napotkov in navodil, ki jih občani potrebujemo, kadar so napovedane poplave. Objavljamo jih tudi mi, kot priporočilo za izogib morebitnim težavam..

 

 

Ob napovedi poplave:

Ø  Opazujte naraščanje vode v vaši okolici ter spremljajte vremensko napoved in vremenska opozorila Agencije RS za okolje.

Ø  Če lahko, iz kleti in nižjih prostorov umaknite premično premoženje.

Ø  V okolici hiše zavarujte predmete, ki jih voda lahko odplavi.

Ø  Živino umaknite v višje ležeče predele in ji pripravite začasno bivališče.

Ø  S protipoplavnimi vrečami preprečite vdor vode v stavbo (na nivoju, ki je lahko poplavljeno, zavarujte vratne in okenske odprtine, svetlobne jaške, talne sifone ipd.).

Ø  Če je vaš dom na območju, kjer lahko voda poplavi celotno zgradbo, pravočasno evakuirajte vse dobrine na varno območje k sosedu ali sorodniku. Če za to nimate časa, vzemite s seboj najnujnejše stvari (denar, dokumente, nekaj obleke, nujna zdravila) in se umaknite.

Ø  Zaprite ventil vodovodnega omrežja in glavni ventil plinovodne napeljave ter izklopite glavno električno stikalo.

Ø  Vozilo umaknite iz podzemnih garaž in z brežin. Parkirajte ga na mesto, ki je dvignjeno nad območje, ki ga lahko poplavi voda.

Ø  Upoštevajte navodila pristojnih štabov Civilne zaščite in reševalnih služb.

 

Med poplavo:

Ø  Če ste ostali v stavbi na poplavljenem območju, se umaknite v višje nadstropje stavbe. Ob sebi imejte predmet, ki dobro plava in se ga lahko oprimete (avtomobilska zračnica, plastična posoda s čepom, večji kos stiropora ali lesa). Pokličite na pomoč (klic v sili 112). Ponoči svoj položaj reševalcem nakažite s primernimi svetili.

Ø  Če ste ostali na poplavljenem območju, se poskušajte umakniti na višje ležeče območje, ki ga voda še ni dosegla.

Ø  Ne poskušajte prečkati vodnega toka, tudi če vam voda sega le do kolen. Vodni tok vas lahko spodnese. Ker je voda motna in onesnažena, ne vidite tal in morebitnih lukenj (npr. dvignjen pokrov kanalizacijskega jaška).

Ø  Upoštevajte zapore cest in podvozov. Z vozilom ne poskušajte prečkati poplavljenih cest, ker lahko ostanete ujeti v vodni pasti (vodni tok lahko odnese vozilo, vozišče je lahko poškodovano, voda zalije vozilo).

Ø  Ne približujte se rečnim brežinam, ker so lahko zaradi erozije spodjedene in niso trdne.

Preventivni ukrepi ob poplavi so objavljeni tudi na povezavi http://www.sos112.si/slo/page.php?src=pp7.htm.

 

 

Zaradi obilnih padavin se lahko sprožajo tudi zemeljski plazovi. Na območjih, izpostavljenim zemeljskim plazovom, bodite pozorni na znake, kot so na primer nagubanost zemljišča, posedanje, večja namočenost, razpoke in premiki na zemljišču, razpoke na stavbi, nenavadni zvoki (npr. pokanje dreves) ter drugi zamolkli zvoki, katerih glasnost počasi narašča. Če opazite takšne znake, o tem obvestite Center za obveščanje na telefonsko številko 112 in zapustite nevarno območje.

Več ukrepov ob plazenju lahko preberete na povezavi http://www.sos112.si/slo/page.php?src=pp8_1.htm.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami