Ob močnem jesenskem deževju se je zopet pokazala občutljivost vodnega vira, ki zagotavlja vodo 22.000 uporabnikom občin Postojna in Pivka

Novice

11. 11. 2014

Po nekajdnevnem močnem jesenskem deževju smo znova priča neusmiljeni naravi, ki je z obilnimi poplavami močno prizadela območje Ilirske Bistrice, Loške doline, Cerknice in Planine ter tudi tokrat povzročila precej nevšečnosti. Vremenske razmere namreč prinašajo vedno nove izzive, ki pa jim obstoječa tehnologija ni več kos. Občutljivost vodnega vira, ki zagotavlja vodo 22.000 uporabnikom občin Postojna in Pivka, zato zahteva nadgradnjo oziroma nov sistem, ki bo zadostoval potrebam prostora in okolja.

 

Zaradi obilnih padavin je namreč na več območjih povečana motnost pitne vode, zato je potrebno vodo pred uporabo v prehrambne namene prekuhavati. Ukrep prekuhavanja od ponedeljka dalje med drugim velja tudi za celotno področje občin Postojna in Pivka, ki vodo pridobivata iz skupnega vodovodnega sistema Planina – Pivka. Trenutno razpoložljiva tehnologija v vodarni Malni sicer zagotavlja mikrobiološko ustreznost pitne vode ob normalnih razmerah, ko pa so te izredne temu ni več tako.

 

Kljub večkratnim opozorilom, vsem pobudam in aktivnostim, ki sta jih občini in javno podjetje Kovod Postojna namenili v prizadevanja za obnovo tega vodovoda, so tokratne vremenske nevšečnosti znova potrdile problematiko njegove dotrajanosti. Izmerjena motnost vode, ki sicer v normalnih razmerah dosega 1-5 NTU, je včeraj namreč presegla do sedaj najvišjo izmerjeno vrednost 24 NTU in je le-ta znašala kar 127 NTU. Vrednosti so se danes sicer močno znižale in se približale normalnim, vendar vseeno ukrep prekuhavanja na tem področju ostaja, saj je v prihodnjih dneh  pričakovati vnovično deževje, ki lahko vpliva na kakovost pitne vode. Do včerajšnje izjemno visoke vrednosti motnosti pitne vode je prišlo zaradi obilnega dotoka poplavnih voda iz Cerkniškega polja, medtem ko se je tekom dneva ta tok umiril.    

 

Vsekakor je šlo tokrat za izjemno visoke vrednost motnosti pitne vode, ki bi jo ustrezen vodovodni sistem sicer lahko ustrezno očistil, vendar zmogljivost vodarne Malni pri Planini, ki je centralni objekt sistema, tem razmeram ne zadostuje, saj je pretok do zajetja (v vodarno Malni namreč prihaja večina vode iz Cerkniškega področja) preobilen in sistem čiščenja zato v takih primerih ni dovolj zmogljiv. Tudi v letu 2012 nadgrajen sistem z UV modulom za dodatno dezinfekcijo vode, ki je doslej izjemno dobro deloval in zadostil vsem potrebam ustreznosti pitne vode, je za tovrsten pojav prešibak. Kot že večkrat poudarjeno, je obstoječi osrednji vodovodni sistem Postojna – Pivka dotrajan in nujno potreben obnove.Rešitev je v tem primeru nov sistem, ki bi doprinesel k stabilni oskrbi z zdravstveno ustrezno pitno vodo. Projekt, ki se že nekaj časa načrtuje v okviru drugega dela projekta Čista Ljubljanica, bi namreč zajemal obnovo vodovoda Postojna-Pivka in rekonstrukcijo vodarne v Malnih, ki bi se jo nadgradilo z ultrafiltracijo, najsodobnejšo tehnologijo čiščenja surove vode. Obstoječ vodovodni sistem sedaj beleži tudi do 50 odstotne izgube vode, starost cevi je v povprečju 45 let, na nekaterih odsekih tudi 80 let in več.

 

Kljub dotrajanosti sistema, podjetje Kovod Postojna, ko gre za kakovost pitne vode, glede na razpoložljive možnosti, sistem še vedno dobro obvladuje, vsekakor pa so tovrstne situacije (izredno onesnažen dotok) pokazatelj, da so vsa prizadevanja v smeri posodobitve obstoječega vodovodnega sistema, ki vendarle občanom dveh občin zagotavlja najosnovnejšo dobrino – vodo, resnično nujna realizacije in bi država tokrat morala ukrepati.

 

Če samo spomnimo… projekt obnove vodovodnega sistema se je začel že leta 2008, sodelovalo je 8 občin na območju porečja Ljubljanice. V projekt se je vložilo veliko dela in truda, sprva v pridobivanje služnosti, odkup zemljišč, projektiranje, usklajevanje, pridobivanje vseh soglasij in študij, priprava je trajala dobrih 5 let in bila vredna okoli 1 milijona evrov. Na javnem razpisu je bil pravnomočno izbran  tudi izvajalec, v mesecu avgustu leta 2013 je Ministrstvo za okolje izdalo še pozitivno odločbo k projektu. Medtem so na državnem vrhu potekale številne zamenjave, iztekla pa se je tudi finančna perspektiva, v kateri se je investicija sprva načrtovala.

 

Glede na vsa prizadevanja, ki sta jih v vseh teh letih izkazali občini Postojna in Pivka ter javno podjetje Kovod Postojna, so pretekli teden to področje resno obravnavali tudi na samem državnem vrhu. V postopku sprejemanja je namreč nov operativni program za novo finančno perspektivo, v katerega projekt 'Vodovodni sistem Postojna – Pivka' ni uvrščen, je pa nova vlada pred nekaj dnevi vendarle sprejela sklep, s katerim podpira enajst projektov, ki se jih bo v novi finančni perspektivi kar se da hitro izvedlo. Zagotovilo za prioritetno področje obravnave je dobil tudi projekt vodovoda v občini Postojna in Pivka, zato bosta občini nadaljevali z vsemi aktivnostmi ter pripravili vse potrebno za vsebinske podlage in oddajo vloge, ki je podlaga za pridobitev veljavne odločbe in nadalje realizacijo investicije.

 

Z razmerami na terenu sta se včeraj (10.11.2014) seznanila tudi župana obeh občin, Robert Smrdelj in Igor Marentič ter zastavila skupne aktivnosti, h katerim bosta s svojimi strokovnimi sodelavci pristopila v naslednjih dneh, saj je glede na stanje obnovo vodovoda z vsemi pripadajočimi modernizacijami potrebno izvesti čimprej. Tudi v.d. direktorja v podjetju Kovod Postojna, David Penko opozarja na velikost vodozbirnega območja vodnega vira Malni in zato nadaljuje dialog v smeri opozarjanja države na nujnost sprejetja vseh podlag, ki bi temu območju zagotovila ustrezen vodovodni sistem in s tem tudi neoporečno pitno vodo.

 

Glede na vremenske napovedi in obeti o okrepljenih jesenskih padavinah je tudi v naslednjih dneh pričakovati porast vodotokov, kar lahko vpliva na motnost vode, zato odgovorni v podjetju Kovod Postojna ob tem zagotavljajo, da bodo poskrbeli in postorili vse, kar je v njihovi moči, da bi občani Pivke in Postojne v svoje pipe čimprej dobili čisto, zdravstveno neoporečno pitno vodo.

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami