V TEM TEDNU BODO PO CELOVITEM OČIŠČENJU VODOVODNEGA SISTEMA ZNANI REZULTATI NOVIH VZORČENJ PITNE VODE

Novice

17. 11. 2014

Javno podjetje Kovod Postojna danes nadaljuje s čiščenjem celotnega vodovodnega sistema, s katerim so pričeli že minuli petek. Glede na zadnje analize, opravljene pred tednom dni, ki so pokazale presežene vrednosti motnosti in mikrobiološke neskladnosti pitne vode in ukrep obveznega prekuhavanja pitne vode na celotnem področju vodovodnega sistema Postojna-Pivka, se je podjetje namreč odločilo celostno pristopiti k izboljšanju razmer ter zagotovitvi nemoteno oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo.

Vodarna Malni, ki se nahaja v Planini, je centralni objekt podjetja Kovod iz kjer se nadzoruje vse objekte, vsa črpališča in prečrpališča ter rezervoarje, namenjene pitni vodi. Ves proces deluje preko sistema telemetrije in sicer gre v prvi fazi za prečrpavanje vode v vodarno iz nižje ležečega zajetja, kjer se nato le-ta, pred samim izpustom v sistem, prefiltrira, dezinficira  in klorira. Načeloma naj ne bi bilo potrebno klorirati vode, vendar sam klor je tudi učinkovit na kasnejšem sistemu, v primeru, ko pride do izpada, saj le-ta zagotavlja uničenje morebitno prisotnih bakterij. Vrednost prostega klora na iztoku na Soviču tako za primer znaša nekje med 0,20 in 0,30 mg/l, trenutno pa le ta dosega vrednost 0,35 mg/l, saj gre vendarle za pazljivost in preventivni ukrep, dokler sistem dokončno ni dezinficiran. Poudariti velja tudi navedbo strokovnjakov v podjetju Kovod, ki poudarjajo, da doziranje klora poteka v rezervoarjih, v fazi priprave vode in vrednosti klora niso zdravju škodljive, saj gre za predpisane in dovoljene vrednosti, ki se preko celotnega sistema oziroma poti vode iz vodarne do pipe močno znižajo, zato je vsebnost le teh pri uporabnikih zelo nizka oziroma skoraj nična.

Danes je bil iz rezervoarja čiste vode v vodarni Malni vzet nov vzorec, ki bo pokazal kvaliteto pitne vode, po dezinfekciji pa bo sledil vnovičen odvzem, ki bo dokončno pokazal kakovost vseh ukrepov ter samega sistema in naše pitne vode. Negativnost obeh odvzetih vzorcev bi lahko konec tega tedna pomenila tudi preklic obveznega ukrepa prekuhavanja pitne vode, ki sicer na področju občin Postojna in Pivka velja od 10. novembra.

Motnost vode na tem področju je bila sicer že večkrat povečana, vendar še ni bila v takšni vrednosti, da bi po izvedeni filtraciji presegala dovoljeno vrednost. Od leta 2012 je  namreč zadostoval obstoječ sistem za zagotavljanje kakovostne pitne vode. Glede na zagotovila proizvajalcev obstoječa UV tehnologija v vodarni Malni namreč uničuje vse mikroorganizme oziroma je dezinfekcija uspešna, v kolikor motnost vode ne presega 4 NTU. Potemtakem je velika verjetnost, da so bili tudi v tokratnem primeru z razpoložljivo opremo in tehnologijo iz pitne vode ustrezno odstranjeni vsi škodljivi delci, vendarle pa se je podjetje Kovod Postojna iz preventivnih razlogov in previdnosti ter skrbi do svojih uporabnikov odločil za dodatne meritve, čiščenje in ukrepe prekuhavanja pitne vode, ki bi preprečili kakršnekoli morebitne nadaljnje nevšečnosti.

Posamezni paraziti, ki so bili prejšnji teden zaznani v sistemu, so lahko še vedno živi, vendar imajo zaradi prehoda skozi UV filtracijo poškodovan DNK in se ne morejo nadalje razmnoževati. UV nadgradnja sistema, ki je bila izvedena v letu 2012 je torej doslej v podobnih razmerah uspešno delovala, tudi tokrat omejila razsežnosti, ki bi jih lahko prinesla tovrstna situacija, vendarle pa gre za pomanjkljiv in prešibak sistem, ki je nedvomno potreben posodobitve in nadgradnje, ki bi jo prinesla uresničitev dolgo načrtovanega projekta. V okviru projekta obnove vodovoda Postojna-Pivka je namreč predvidena rekonstrukcija obstoječih objektov vodarne Malni, tako kar se gradbenih del tiče kakor tudi opreme, dozidava objekta za ultrafiltracijo, obnova samega črpališča v Malnih, obnova celotnega primarnega voda od Planine do Pivke ter dela sekundarnih vodov in črpališča Korotan. Prav tako se načrtuje posodobitev sistema delovanja vodarne.

Vsa dodatno izvedena vzorčenja, dezinfekcija in izpiranja, za katera so se odločili v podjetju Kovod z namenom kakovostnega zagotavljanja pitne vode, bodo podjetje stala med 10.000 in 20.000 eurov.

 

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami