VODA V POSTOJNI IN PIVKI JE NEOPOREČNA IN ZDRAVSTVENO USTREZNA

Novice

21. 11. 2014

Javno podjetje Kovod Postojna je danes, s strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano prejelo uradne rezultate dveh vzorčenj zajetja čiste vode v vodarni Malni, ki sta bila odvzeta v ponedeljek in sredo. Glede na rezultate, je voda povsem neoporečna in zdravstveno ustrezna, saj vzorčenje ni pokazalo nikakršne motnosti in mikrobiološke neskladnosti, zatorej z današnjim dnem velja preklic ukrepa prekuhavanja pitne vode, ki je bil razglašen na območju občin Postojna in Pivka od 10. novembra. V naselju Planina ukrep obveznega prekuhavanja pitne vode še vedno ostaja, saj na tem območju kljub prizadevanju, izpiranju in razkuževanju vodovodnega sistema, zaenkrat še ni bilo možno zagotoviti mikrobiološko neoporečne pitne vode. Vse aktivnosti za vzpostavitev normalnega stanja se bodo s strani podjetja Kovod Postojna tukaj nedvomno z vsemi prizadevanji nadaljevale. Obvezen ukrep prekuhavanja pitne vode pa še naprej velja tudi za vas Suhorje v Občini Pivka, ki se napaja iz vodovodnega sistema Ilirska Bistrica, saj tamkajšnjemu komunalnemu podjetju še ni uspelo zagotoviti ustrezne kakovosti pitne vode.

Dodatni ukrepi čiščenja in dezinfekcije vodovodnega sistema, za katere so se ob nedavnih vremenskih nevšečnostih, povečani motnosti vode in prisotnosti parazitov v pitni vodi, zavzeli v podjetju Kovod Postojna so se torej izkazali kot dobro načrtovani, predvsem z vidika previdnosti in odgovornosti, ki jo podjetje čuti do svojih uporabnikov ter si ob tem prizadeva za zagotovitev zdravstveno ustrezne in kakovostne pitne vode.

V želji, da se tovrstne situacije, predvsem pa problematika občutljivosti vodnega vira, ki napaja vodovodni sistem Postojna – Pivka, v prihodnje ne bi pojavljale, je podjetje Kovod Postojna, skupaj z občinama Pivka in Postojna, v tem času že aktivno pristopilo k dialogu na državni ravni, ki bi prispevalo k uresničitvi dolgo načrtovanega projekta rekonstrukcije omenjenega vodovoda ter vodarne Malni. Včeraj so se lokalni predstavniki srečali tudi na skupnem sestanku s pristojnimi državnimi organi, ki so pred tednom dni sicer s sklepom vlade potrdili prioritetnost obravnave tega področja in včeraj vnovič zastavili smernice in potek aktivnosti, ki naj bi v prihodnjih tednih pomenili osnovo za dejansko realizacijo napovedanega.

Več o rezultatih analiz na spletni strani podjetja Kovod Postojna www.kovodpostojna.si.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami