EVROPSKA KOMISIJA POTRDILA OPERATIVNI PROGRAM ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBDOBJU 2014-2020

Novice

17. 12. 2014

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je v ponedeljek, 15. decembra prejela sklep, s katerim Evropska komisija (EK) potrjuje Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Dokument, v katerem so opredeljena prednostna področja, v katera bo Slovenija vlagala sredstva v naslednjih sedmih letih, bo podlaga za črpanje 3,2 milijarde evrov razpoložljivih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS) in Kohezijskega sklada (KS) v obdobju 2014-2020.

Odobritev Operativnega programa, ki se je sicer pričakovala v prvih mesecih prihajajočega leta pomeni, da bodo lahko resorna ministrstva že v prvem polletju leta 2015 objavila javne razpise, upravičenci pa kandidirali za sredstva.

Sprejetje omenjenega dokumenta je nedvomno izrednega pomena za našo lokalno skupnost, saj gre za začetek dolgo pričakovanega postopka, ki bo podlaga prijavi projekta rekonstrukcije vodovodnega sistema Postojna-Pivka, vloga katerega se že dalj časa aktivno pripravlja in posodablja s strani strokovnih sodelavcev občin Postojna in Pivka ter podjetja Kovod Postojna.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami