ZAKLJUČEK REKONSTRUKCIJE ČRPALIŠČA JAMA V POSTOJNI

Novice

5. 1. 2015

Podjetje Kovod Postojna je glede na zastavljen program občine Postojna ob zaključku leta 2014 dokončalo investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega črpališča Jama v Postojni.

Na tem območju je bila v preteklih letih že izvedena rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja z ločevanjem fekalne in meteorne kanalizacije, zaradi dotrajanosti črpalk pa se je tudi obstoječe črpalke zamenjalo s potopnimi. Hkrati se je pristopilo še k ureditvi novega dotoka v črpališče, ureditvi okolice in izgleda objekta.

Z novim objektom je podjetje Kovod Postojna povečalo zanesljivost delovanja, zmanjšalo vzdrževalne stroške in povečalo nadzor nad delovanjem sistema s sistemom javljanja napak.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami