S PRAVOČASNIM PRIKLOPOM NA KANALIZACIJO SI ZAGOTOVITE NIŽJE STROŠKE PRIKLOPA IN POSKRBITE ZA ČISTEJŠE OKOLJE

Novice

30. 1. 2015

Občina Pivka zaključuje izvedbo pomembnega projekta, ki bo prispeval k čiščenju odpadnih vod na Pivškem. Izgradnja fekalne kanalizacije je v celoti zaključena in priključena na novo komunalno čistilno napravo Pivka, kjer je bil konec preteklega leta že izveden tehnični pregled ter na podlagi tega že izdana Odločba o poskusnem obratovanju.

V januarju na ČN Pivka tako potekajo suhi in mokri zagoni, s katerimi se preverja delovanje vseh črpalk, s februarjem pa se bo pričelo s priključevanji posameznih objektov na fekalno kanalizacijo, zatorej Občina Pivka občane naselij Pivka in Petelinje v nadaljevanju seznanja s pomembnimi informacijami o samem postopku...

 

Več na: http://www.pivka.si/povezava.aspx?id=1527&pid=5722

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami