OHRANITEV DELEŽA SOFINANCIRANJA KOHEZIJSKIH PROJEKTOV

Novice

25. 2. 2015

Na ravni ministrov, pristojnih za izvajanje evropske politike je bila nedavno sprejeta odločitev, da se v programskem obdobju 2014-2020 ohrani dosedanji način izračuna deležev sofinanciranja okoljskih projektov.

Ohranitev deleža sofinanciranja za enajst okoljskih projektov, med katerimi je tudi za nas pomemben projekt rekonstrukcije vodovodnega sistema Postojna-Pivka, ki bodo imeli prioritetno obravnavo v okviru novega Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike pomeni, da bodo občinski proračuni imeli možnost ustreznega sofinanciranja posameznih projektov. V primeru, da bi se višina evropskega sofinanciranja pri omenjenih projektih spremenila, bi namreč nastala velika težava, saj občine te izvedbe projektov in stroškov, ki so bili začrtani že v preteklem programskem obdobju, ni načrtovala ter bi bila izvedba načrtovanega potemtakem zelo vprašljiva.

Kot je na podlagi do sedaj sprejetih dokumentov in odločitev torej že znano, naj bi resorna ministrstva že v prvem polletju leta 2015 objavila javne razpise, upravičenci pa kandidirali za sredstva. Za našo lokalno skupnost so to izredno pomembni napredki v postopkih, saj nakazujejo oziroma so podlaga za dejansko realizacijo dolgo pričakovanega projekta rekonstrukcije vodovodnega sistema Postojna-Pivka, vloga katerega se že dalj časa aktivno pripravlja in posodablja s strani strokovnih sodelavcev občin Postojna in Pivka ter podjetja Kovod Postojna. Projekt, vreden približno 30 milijonov evrov naj bi potekal v treh sklopih in sicer zajemal obnovo 53-ih kilometrov cevovodov primarnega sistema in novogradnjo 8,7 kilometrov cevi sekundarnega sistema ter samo rekonstrukcijo in obnovo zajetja Malni.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami