PRIJAVA NA RAZPIS ZA RAZISKOVANJE IN PRIDOBITEV NOVEGA VODNEGA VIRA NA OBMOČJU OBČINE POSTOJNA IN OBČINE PIVKA

Novice

2. 3. 2015

Podjetje Kovod Postojna se je v februarju, skupaj z Inštitutom za raziskovanje krasa ZRC SAZU, prijavilo na razpis Javne agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS) za sofinanciranje raziskovalnih projektov in sicer s tematiko 'Hidrogeoloških in krasoslovnih raziskav za pridobitev novega vodnega vira na območju občin Postojna in Pivka'.

Gre namreč za resno problematiko občutljivosti obstoječega vodnega vira na tem območju, ki je v zadnjih letih že nekajkrat povzročil težave pri zagotavljanju in oskrbi uporabnikov z neoporečno pitno vodo.  V dosedanjih analizah vzpostavitve rezervnih vodnih virov za sistem Postojna-Pivka je bilo namreč ugotovljeno, da vodovodni sistem trenutno nima zagotovljenih rezervnih zajetij za primer izpada vodnega vira Malni, iz katerega se napaja večina prebivalstva in industrije v občinah Postojna in Pivka. Novi vodni vir bi v tem primeru razbremenil dosedanji sistem in v primerih obremenjenosti obstoječega sistema zagotovil dodatno napajanje.

Cilji omenjenega aplikativnega raziskovalnega projekta, s katerim se je podjetje Kovod v partnerstvu prijavilo na razpis, so usmerjeni na celovit hidrogeološki model za boljše razumevanje pretakanja vode in prenosa snovi znotraj kompleksnega kraškega sistema na območju občin Postojna in Pivka, identifikacijo in karakterizacijo rezervnega vodnega vira in pripravo načrta za njegovo izkoriščanje ter pripravo strokovnih podlag za zaščito rezervnega vodnega vira.

Izbrani triletni raziskovalni projekti bodo s strani ARRS sofinancirani v letnem finančnem obsegu okvirno 100.000 eur (75% sofinanciranje), kar pomeni v treh letih skupaj 300.000 eur. Kar zadeva lasten delež sredstev, pa sta za te potrebe dogovor o sodelovanju in financiranju omenjenega projekta podpisali tudi obe občini, ki naj bi v letih 2016 do 2018 zagotovili delno sofinanciranje projekta v višini 90.000 eur (Občina Pivka 30%, Občina Postojna 70%).

Naloge skupnega koordinatorja projekta bi izvajalo podjetje Kovod, nosilec omenjenega projekta pa naj bi bila projektna skupina sestavljena iz članov SAZU, Občine Postojna in Občine Pivka ter podjetja Kovod. Vlogo glavnega izvajalca vseh aktivnosti, vezanih na raziskovanje in analize potencialnih rezervnih vodnih virov bi prevzel Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, ki bi z novimi študijami, temelječimi tudi na izsledkih že opravljenih raziskav s področja hidrogeologije in krasoslovja, ovrednotil zaloge vode in ocenil možnosti njihovega izkoriščanja.

Glede na strinjanja vseh udeležencev, se bo pri načrtovanju in izvedbi rezervnega vodnega vira prizadevalo za ohranjanje kakovosti prostora na območju regije in skrbelo za varstvo naravnih in kulturnih vrednot, predvsem voda.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami