Priključevanje na kanalizacijo za naselji Pivka in Petelinje

Novice

30. 3. 2015

Fekalna kanalizacija v občini Pivka, ki je potekala od leta 2013, je v celoti zaključena in priključena na novo komunalno čistilno napravo Pivka. V februarju se je tudi že pričelo s priključevanji posameznih objektov na fekalno kanalizacijo. V enoletnem poskusnem obdobju obratovanja, torej v letošnjem letu, bodo s strani izvajalca izvedene še vse potrebne meritve o delovanju čistilne naprave, katere so potrebne za pridobitev uporabnega dovoljenja. V okviru izgradnje kanalizacijskega sistema v aglomeraciji Pivka je bilo zgrajenih 12.512 m fekalne kanalizacije z 8 črpališči, prestavilo se je obstoječo kanalizacijo, katera bo v bodoče služila za odvod meteornih vod ter obnovilo cca 5.000 m vodovodnega omrežja. Celotna vrednost investicije, ki jo je delno financirala Evropska unija in sicer iz Kohezijskega sklada, je znašala 8.918.888,79 eur brez DDV.


Občina Pivka občane naselij Pivka in Petelinje v nadaljevanju seznanja s pomembnimi informacijami o samem postopku priklopa na kanalizacijo ...

Več na: http://www.pivka.si/povezava.aspx?id=1527&pid=5873


 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami