UMEŠČANJE PRENOSNEGA PLINOVODA BI LAHKO OGROZILO NAŠO PITNO VODO

Novice

4. 5. 2015

Zadnje tedne je precej aktualna tematika, ki se nanaša na pripravo Državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M8 Kalce – Jelšane. V postopku priprave sodelujejo Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za infrastrukturo ter investitor projekta, družba Plinovodi d.o.o. .

V tem postopku se prenosni plinovod umešča v zavarovano območje, Krajinski park Pivška presihajoča jezera in poteka po sredini Pivške kotline. Izbrana trasa plinovoda, ki gre torej čez občino Pivka in Krajinski park Pivška presihajoča jezera, torej poteka po izjemno občutljivih kraških tleh, kjer se pod zemljo zbira pitna voda za občane občin Pivka in Postojna.

Krajinski park Pivška presihajoča jezera in Občina Pivka umestitvi plinovoda na območju Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera odločno nasprotujeta, še posebej ker obstaja možnost izbire alternativne trase, ki bi lahko potekala izven zavarovanega območja.

V skrbi za okolje in nepogrešljivo dobrino vode, z željo po negativni opredelitvi do omenjenega projekta, Občina Pivka s priloženimi dokumenti seznanja tudi širšo javnost.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami