Nove naložbe vplivajo na spremembo cen oskrbe z vodo in odvajanja in čiščenja odpadnih voda

Novice

1. 6. 2015

Postojnski in pivški svetniki so na svojih zadnjih sejah potrdili povišanje cen vode ter odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. Podražitev, razlog katere izhaja iz povišanja cen omrežnine zaradi novih naložb, se bo uveljavila s 1. junijem. Postojnska gospodinjstva bodo v povprečju mesečno plačevala dobre tri evre več, pivška pa sedem evrov več.

Pojasnilo vršilca dolžnosti direktorja podjetja Kovod, Davida Penka…

»Cena se bo le v manjšem delu povečala na račun dražjih storitev podjetja Kovod, ki se na položnici odražajo v ceni vodarine ter cenah storitev odvajanja in čiščenja. Zadnji dve se bosta celo nekoliko znižali, medtem ko se bo vodarina povišala zaradi povečanih stroškov. Največji vpliv na višje cene ima povišanje omrežnin, ki pokrivajo letne stroške javne infrastrukture (amortizacijo). Prišlo je namreč do prenosa nove javne infrastrukture v upravljanje Kovoda, ki je omrežnino dolžan pobirati in nakazovati občinam. S strani postojnske občine je bilo v zadnjem obdobju v upravljanje podjetja Kovod prenesenih tudi za približno 2,6 milijona evrov novih investicij (nova kanalizacija med zdravstvenim domom in novo čistilno napravo ter več obnovljenih kanalizacijskih sistemov po mestu). V Pivki pa je bilo zgrajenih 12 kilometrov novega kanalizacijskega sistema. Tudi v prihodnje se načrtujejo številne nove pomembne investicije (izgradnja novih čistilnih naprav v Pivki in Postojni ter obnova celotnega vodovodnega sistema). Naj ob tem poudarim, da se storitve podjetja Kovod v prihodnjih letih ne bodo več dvigovale, česar pa ni mogoče trditi za omrežnino, ki se obračunava glede na vrednost novih investicij in se bo zato zagotovo povišala. Določene projekcije imamo že pripravljene. V postojnski občini podražitve ne bodo več tolikšne, večji problem bo v pivški občini, saj se vse investicije razdelijo med uporabnike. Ker je tam število uporabnikov manjše, bo povišanje cen višje.«

Javno podjetje Kovod Postojna, d.o.o., ki v občinah Postojna in Pivka skrbi za zdravstveno ustrezno pitno vodo in čiščenje odpadnih voda, si ob tem že nekaj časa prizadeva izkoristiti svoje notranje rezerve ter omiliti navedeno povišanje. Tako je z namenom zmanjšanja stroškov svojega delovanja v lanskem letu že začelo z reorganizacijo (združitev poslovnih enot, prerazporeditev in zmanjšanje števila zaposlenih), znatno pa so se zmanjšale tudi izgube vode. Skrbno in odgovorno ravnanje se bo s strani podjetja zagotavljalo tudi v prihodnje, kar je razvidno iz javnih letnih poročil in načrtov dela podjetja.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami