Slovesno odprtje čistilne naprave Pivka

Novice

4. 6. 2015

V okviru obiska vlade v Primorsko – Notranjski regiji sta ministrica za okolje in prostor ga. Irena Majcenin župan Občine Pivka g. Robert Smrdelj včeraj slovesno predala v uporabo kanalizacijo in čistilno napravo v občini Pivka. Prireditve so se udeležili številni visoki gostje, katere so nagovorili ministrica, župan ter predstavnik podjetjaCID Čistilne naprave d.o.o. iz Kopra, g. Branko Potočnik. Slovesen pridih so otvoritvi pridali mladi glasbeniki Glasbene šole Postojna, Trio saksofonov in Ansambel harmonik, ter Sekstet Sonček.

Izvajalec projekta izgradnje čistilne naprave Pivka je bil konzorcij dveh podjetij in sicer podjetje CID Čistilne naprave d.o.o. iz Kopra ter podjetje GODINA d.o.o. iz Kozine, nadzor pri izvedbi tudi tega projekta pa je opravljalo podjetje DRI upravljanje investicij, d.o.o. iz Ljubljane.

Čistilna naprava Pivka je locirana na vzhodnem robu naselja Pivka, v neposredni bližini občinske ceste Pivka – Trnje. Kapaciteta ČN Pivka je 6.500 PE, saj je predvideno, da se nanjo priključujejo poleg aglomeracije Pivka (naselij Pivka s Hrastjem ter Petelinjami) še aglomeracije vasi Radohova vas, Trnje, Klenik in Selce. Čistilna naprava je zgrajena na osnovi MBBR  tehnologije (Moving Bed Biofilm Reactor), torej sistema, kjer so mikroorganizmi priraščeni na mobilne polietilenske nosilce, ki se prosto gibljejo v reaktorju in v stiku s prisotnim onesnaženjem le tega odstranjujejo.

Pričetek del pri izgradnji čistilne naprave je bil v mesecu septembru 2013. Pogodba z izvajalcem je bila podpisana po določilih pogodbe »FIDIC« rumena knjiga, kar pomeni, da je moral izbrani izvajalec poleg izvedbe tudi sprojektirati čistilno napravo. Fizična izvedba del pa se je pričela konec marca 2014 in bila zaključena decembra 2014, ko se je opravil tehnični pregled in bila izdana odločba o poskusnem obratovanju čistilne naprave.

V februarju 2015 so se pričeli na čistilno napravo priključevati prvi uporabniki in ravno v teh dneh pa so bile uspešno opravljene že prve meritve. Zaključek poskusne dobe obratovanja ter pridobitev dokončnega uporabnega dovoljenja je predviden konec leta 2015, ko bo upravljanje nad čistilno napravo prevzelo podjetje Kovod Postojna.

Z dokončanjem projekta je omogočeno odvajanje in čiščenje za 2.400 prebivalcev ter gospodarstvu.

 


ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE (1. SKLOP) – IZGRADNJA KANALIZACIJE IN ČISTILNE NAPRAVE V OBČINI PIVKA

Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave Pivka je del Kohezijskega projekta »Čista Ljubljanica«, za katero je Občina Pivka konec leta 2011 skupaj s še sedmimi občinami ob porečju reke Ljubljanice prejela odločbo o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada. Višina stroškov celotnega projekta znaša 56 mio € od tega je upravičenih stroškov 45,5 mio €. Višina financiranja za Občino Pivka je znašala 5,9 mio €. Operacijo je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Varstvo okolja – področje voda«; prednostne usmeritve: »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«.

Namen investicije je bil ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda v aglomeraciji Pivka, katera zajema naselji Pivka s Hrastjem in Petelinje. V sklopu urejanja odvajanja in čiščenja odpadne vode sta tu potekala dva projekta in sicer:

 

IZGRADNJA KANALIZACIJE

Izvajalec projekta je bil konzorcij treh podjetij in sicer podjetje HIDROTEHNIK d.d. iz Ljubljane, Grafist d.o.o. iz Kopra in CGP d.d. iz Novega mesta. Dela so potekala od meseca marca 2013 do decembra 2014, nadzor pri izvedbi tega projekta je opravljalo podjetje DRI upravljanje investicij, d.o.o. iz Ljubljane v sodelovanju z podjetjem MANI d.o.o. iz Begunj pri Cerknici.

V tem času je bilo zgrajeno 16.304 metrovkanalizacijskega omrežja z 8 črpališči. Položenega je bilo nekaj manj kot 40.000 m2 asfalta in vgrajenih 2,5 km robnikov.

Vrednost izvedenih del pri izgradnji kanalizacije je znašala 4.2 mio €, od tega je Občina Pivka financirala 15%. Istočasno kot kanalizacija se je izvajala tudi nujna nadgradnja vodovoda v vrednosti cca 2 mio €. Z Ministrstvom za okolje in prostor ter Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko trenutno intenzivno potekajo in so v zaključni fazi usklajevanja za dopolnitev odločbe za sofinanciranje tudi izvedenih del na vodovodnem sistemu. 


Vir: Občina Pivka

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami