V podjetju načrtujemo številne investicije in projekte

Novice

14. 7. 2015

Eden izmed najpomembnejših projektov, koordinacija katerega trenutno poteka z občinama Postojna in Pivka, bo nedvomno projekt obnove vodovodnega sistema Postojna-Pivka, zajetja, vodarn in črpališč. Podjetje povečuje tudi obseg upravljanja sistema, saj smo v letošnjem letu prevzeli v upravljanje tudi novo čistilno napravo Pivka, več kilometrov nove kanalizacije ter 8 tamkajšnjih črpališč. Z lanskim letom omogočamo svojim uporabnikom 24 urno dežurno javno služno na področju vodovoda in odvajanja in čiščenja, 24 urni delavnik, pa se izvaja tudi v Vodarni Malni, vse z namenom kvalitetnejšega in bolj nadzorovanega izvajanja javne službe.

Sicer pa podjetje Kovod Postojna, d.o.o. v naslednjem štiriletnem obdobju čaka kar nekaj nalog in sicer bomo zaključili reorganizacijo in optimizacija procesov in enot v podjetju, velik poudarek dela v podjetju bo na zagotavljanju nemotenega obratovanja sistema ter zmanjševanju izgub, aktivnem sodelovanju pri investicijah z občinama ustanoviteljicama, učinkovitejšem upravljanju čistilnih naprav, energetski prenovi lastnih objektov (zmanjševanje lastnih stroškov ogrevanja in porabe elektrike) ter učinkovitejša raba sistemov vodenja kakovosti ISO 9001 in okolja ISO 14001. Certifikata pomenita povzetek dobre poslovne prakse in sta motiv, da bomo v podjetju tudi v prihodnje sledili visokim standardom. Ob tem velja poudariti, da je naše podjetje, na podlagi zunanje presoje, v juniju že prejelo potrditev o skladnosti procesov in uspešnem delovanju sistema kakovosti, kar se bomo trudili zagotavljati še naprej.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami