Pitna voda ni samoumevna dobrina

Novice

28. 9. 2015

Varna pitna voda nam omogoča življenje in predstavlja enega izmed osnovnih pogojev zdravja. Čeprav je tako dragocena dobrina, jo prepogosto dojemamo kot nekaj danega. Tudi pomen stalnega nujnega preventivnega delovanja za zagotavljanje njene količine in kakovosti je neredko spregledan.

Ko govorimo o pitni vodi, gre za vodo, namenjeno pitju, kuhanju, pripravi hrane ali za druge gospodinjske namene in vso vodo, ki se uporablja v proizvodnji in prometu živil. Le-ta mora ustrezati minimalnim predpisanim zahtevam. Vodo pa potrebujemo še za marsikaj drugega – za zabavo, kot okras, za kroženje v naravi in delovanje našega telesa…

Kljub temu, da je temeljna pravica ljudi pravica do čiste pitne vode, torej vode, ki ne ogroža zdravja (World Health Organization, 2011), je dostop do zdravstvene ustrezne in zadostne količine vode za prehrano ljudi svetovni problem (Arnal et al., 2009). Fekalno onesnažena pitna voda ogroža zdravje ljudi in zato je potrebno izvesti vse ukrepe za odpravo le-teh (IVZ in območni ZZV, 2006). Tako je tehnologija priprave pitne vode še toliko bolj pomembna (World Health Organization, 2011). Čeprav danes poznamo zanesljive tehnologije za zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode, se v Sloveniji še vedno pojavljajo težave z mikrobiološko neustreznostjo pitne vode (Ravnjak in Vrtovšek, 2012).

Vodovodni sistem Postojna-Pivka oskrbuje 22.000 porabnikov pitne vode. Vodni vir je kraškega značaja s širokim zaledjem in vplivnim področjem. Trenutno razpoložljiva tehnologija v vodarni Malni sicer zagotavlja mikrobiološko ustreznost pitne vode, vendar se med samim procesom obdelave vode in v spremenljivih vremenskih razmerah kažejo težave pri zagotavljanju obvladovanja mikrobiološkega tveganja.

Vodovodnemu sistemu Postojna-Pivka bo realizacija rekonstrukcije vodarne ter vgraditve dveh novih ovir v pripravi pitne vode (ultrafiltracija in filtri z aktivnim ogljem) doprinesla veliko pridobitev, in sicer stabilno oskrbo z zdravstveno ustrezno pitno vodo.

 

Če bi vso vodo tega sveta zlili v 1 steklenico, bi BILO 97 % vode morske, 3 % sladke in le 0,3 % ustrezne, pitne vode.

 

 

Irena Sušelj Šajn, Strokovna sodelavka službe za zdravstveni nadzor

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami