Prenosni plinovod bi lahko imel pomemben vpliv na okolje – tudi na našo pitno vodo

Novice

30. 9. 2015

O umeščanju prenosnega plinovoda, ki bi lahko ogrozilo našo pitno vodo, smo obveščali že v pomladnih mesecih.

Če samo spomnimo…

V postopku priprave Državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M8 Kalce sodelujejo Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za infrastrukturo ter investitor projekta, družba Plinovodi d.o.o.. Prenosni plinovod je umeščen v zavarovano območje, Krajinski park Pivška presihajoča jezera in poteka po sredini Pivške kotline. Izbrana trasa plinovoda, ki gre torej čez občino Pivka in Krajinski park Pivška presihajoča jezera, torej poteka po izjemno občutljivih kraških tleh, kjer se pod zemljo zbira pitna voda za občane občin Pivka in Postojna.

 

V skrbi za okolje in nepogrešljivo dobrino vode se aktivno nadaljujejo prizadevanja, ki bi to preprečila…

Občinski svet Občine Pivka nasprotuje umestitvi prenosnega plinovoda Kalce-Jelšane skozi Krajinski park Pivška presihajoča jezera. Če bo državni prostorski načrt uresničen, bo skazil podobo parka, pravijo v Pivki, kjer so nezaupljivi tudi do vplivov plinovoda na okolje, še zlasti na pitno vodo. Snovalcem načrta in investitorju predlagajo, naj za problematični 10-kilometrski odsek izberejo drugi, že bolj degradirani koridor, iz Ljubljane pa dobivajo odgovore, da je državni načrt tudi z vidika vplivov na okolje najbolj primeren. Če Pivčani plinovoda ne umestijo v območje krajinskega parka, država napoveduje ustavno presojo.

Več o tem v prispevku Radia 94 – http://www.radio94.si/novice/7393/

 

Vir: Radio 94

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami