NAPOVED PROJEKTA OBNOVE VODOVODNEGA SISTEMA POSTOJNA-PIVKA

Novice

9. 10. 2015

Občinska sveta občin Postojna in Pivka sta v začetku oktobra, na svojih sejah, potrdila investicijski program 'Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 1. sklop' v skupni vrednosti 32,6 milijonov evrov, ki bo izveden med letoma 2016 in 2018. 22 milijonov evrov bo sofinanciranih s strani Kohezijskega sklada, 10 milijonov pa bosta prispevali občini Postojna in Pivka.

Projekt obsega rekonstrukcijo in dograditev primarnega omrežja Postojna – Pivka, dokončanje vodovoda na območju Občine Pivka in vodovoda Buje ter primarnega vodovodnega omrežja v naselju Petelinje, rekonstrukcijo in poglobitev vodnjakov zajetja Malni, obnovitev starega dela vodarne Malni ter dograditev novega prizidka, izgradnjo nove pretočne celice Mačkovec, rekonstrukcijo vodohrana Sovič, izgradnjo novega regulacijskega objekta Zalog, rekonstrukcijo zajetja in vodarne Korotan, rekonstrukcijo črpališča in vodohrana Zagorje ter črpališča Šilentabor, izgradnjo novega vodohrana Pivka, rekonstrukcijo vodohrana Kal, rekonstrukcijo črpališča in vodohrana Neverke ter črpališča Valilnica.

Območje projekta pokriva 21.089 obstoječih priključenih prebivalcev. Skupaj se bo torej nadgradilo dobrih 53 km vodovodnega sistema, zgradilo slabih 9 km novih cevovodov, 4 črpališča, 6 vodohranov, 2 zajetji, eno pretočno celico in regulacijski objekt.

Z izvedbo projekta bo izboljšana javna oskrba s pitno vodo, prebivalci občin Postojna in Pivka bodo deležni boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo, nekoliko pa se bo povečalo tudi število oseb, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov.

Kot že večkrat poudarjeno, gre za izjemno pomemben projekt obnove vodovodnega sistema Postojna-Pivka, ki je dotrajan in nujno potreben sanacije, prizadevanja za njegovo uresničitev pa potekajo že več let.

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami