TUDI KOVOD POSTOJNA JE PRISTOPIL K ODPUSTU DOLGOV SOCIALNO NAJŠIBKEJŠIM

Novice

15. 10. 2015

Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o. je po dogovoru s svojima ustanoviteljicama, občinama Postojna in Pivka, pristopilo k projektu, ki najšibkejšim omogoča enkraten odpust dolgov za boljše izhodišče v jutrišnji dan. Gre za podporo enemu izmed ukrepov znotraj širšega paketa pomoči, ki ga je pripravilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Kovod Postojna, d.o.o. svojim socialno najšibkejšim uporabnikom od danes naprej omogoča odpust dolgov,  ki izvirajo iz naslova rednih komunalnih storitev (oskrba z vodo, komunalne storitve oz. ravnanje z odplakami in odpadki) in so na dan 31. 12. 2014 zapadle za več kot 12 mesecev.

Za odpust dolga lahko zaprosijo osebe, ki so bile kadar koli v obdobju od 1. januarja do 30. junija 2015 prejemniki denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, veteranskega dodatka ali otroškega dodatka iz najnižjih treh dohodkovnih razredov. Prijava oseb, ki so v osebnem stečaju, ni možna.

Za odpis dolgov je potrebno zaprositi s pomočjo posebnega obrazca za sklenitev dogovora o odpisu dolgov, ki se ga osebno ali po pošti naslovi na naslov: Kovod Postojna, d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna. Po presoji vloge, se bo podjetje z dolžnikom dogovorilo o višini dolga.

Obrazci se nahajajo v priponki, na spletni strani www.paketpomoci.si, za vse informacije pa so na voljo tudi na pristojnem centru za socialno delo.

Prosilci morajo za odpis svojih dolgov zaprositi najkasneje do 31. oktobra 2015, dogovori za odpis z upniki pa morajo biti sklenjeni do 31. januarja 2016.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami