PRIZADEVALI SI BOMO ZA URESNIČITEV SKUPNEGA PROJEKTA

Novice

21. 10. 2015

Podjetje Kovod Postojna je z namenom informiranja ter poznavanja vodovodnega sistema, ki bo v naslednjih mesecih deležen izjemno obsežne rekonstrukcije in obnove, lokalne akterje, odgovorne za izvedbo številnih investicij na tem področju, povabilo na strokovno ekskurzijo.

Vodstvo in strokovni sodelavci podjetja so občinske predstavnike in občinske svetnike Postojne in Pivke seznanili s ključnimi informacijami, dejstvi in obstoječim stanjem ter načrti. Udeleženci so si ogledali zajetje in vodarno Malni pri Planini ter skupno srečanje, ki je nedvomno doprineslo k poznavanju načrtovanega projekta, nenazadnje pa tudi občutku vzajemnosti in nadaljnjega sodelovanja, ki bo pri izvedbi zahtevnega projekta zelo pomembno, zaključili z neformalnim druženjem in izmenjavo mnenj.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami