PODJETJE KOVOD POSTOJNA IN OBČINA POSTOJNA PRISPEVALA SREDSTVA ZA DELOVANJE RIBIŠKE DRUŽINE POSTOJNA

Novice

13. 11. 2015

Podjetje Kovod Postojna, ki oskrbuje prebivalce občin Postojna in Pivka s pitno vodo ter v obeh občinah skrbi za odvajanje in čiščenje odpadne vode, je v letu 2014 s prispevkom v višini 1.500,00 eurov Ribiški družini Postojna povrnilo stroške lanskega poribljavanja Nanoščice, letos pa je skupaj z Občino Postojna podjetje vnovič doniralo sredstva v višini 1.500,00 eurov.

Pogodbo o finančni podpori so danes podpisali župan Občine Postojna Igor Marentič, direktor podjetja Kovod Postojna David Penko in predsednik Ribiške družine Postojna Martin Miklavec.

Gre za spodbudo in podporo lokalni ribiški družini, ki se je letos soočila s  popolnim poginom rib na šestkilometrskem vodotoku porečja reke Pivke in sicer od izliva Stržena pa vse do pritoka reke Nanoščice.

Z namenom odgovornega ravnanja in preprečevanja kakršnihkoli nevšečnosti, ki bi jih lahko onesnaženje imelo na živa bitja v  naših vodah, je podjetje Kovod ob septembrskem poginu rib preverilo možnost, da so pogin povzročile emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalne čistilne naprave CČN Postojna. Inšpekcija za okolje Inšpektorata RS za okolje in prostor je izvedla analizo mejnih vrednosti parametrov in mejnih vrednosti učinkov čiščenja odpadne vode, preverila neoviran sprejem odpadnih snovi iz greznic in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav ter ustrezno opremljenost CČN Postojna. Glede na vse rezultate, nepravilnosti delovanja in izpuščanja onesnažene vode iz CČN Postojna, ki bi povzročile pogin rib v reki Pivki, niso bile ugotovljene.

Tako podjetje Kovod kot Občina Postojna se ob tem torej zavedata pomena obstoja rib v naših vodotokih, ki se jih Ribiška družina trudi vlagati na območja, ki jih je prizadel pogin oziroma le-ta skrbi za redno vzdrževanje ribjega staleža in ohranjanje optimalne strukture in velikosti ribjih populacij. V lanskem letu se je že začelo planirano poribljavanje reke Nanoščice, sedaj pa bo to potrebno tudi na delu reke Pivke – na območju letošnjega pogina rib.

Ob tem velja poudariti, da so vode in okolje, ki nas obdaja, naša skupna skrb in vnovičen poziv k naši odgovornosti, ki lahko prispeva k preprečevanju neljubih dogodkov, tudi tokrat ne bo odveč.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami