ZAŠČITA VODOVODNE INSTALACIJE PRED ZMRZALJO

Novice

14. 1. 2016

Porabnike pitne vode obveščamo, naj zaščitijo vodovodne instalacije pred zmrzaljo.

Posledice nizkih zimskih temperatur se pogosto kažejo na poškodovanih vodomerih zaradi zmrzali, ki je najpogostejši vzrok, da se vodomer pokvari – poči. Zato ga je potrebno zaščititi pred vremenskimi dejavniki. Kot upravljavec vodovodnega sistema, Kovod Postojna, d.o.o. ne prevzemamo odgovornosti za tovrstne poškodbe vodomerov, saj so le-ti v lasti uporabnikov, zato morate uporabniki sami poskrbeti za preventivno zaščito vgrajenih vodomerov s toplotno izolacijo vodomerov oz. vodomernih jaškov.

Uporabnike posebej opozarjamo na možnost zmrzali vodomera in vodovodnega priključka, zato poskrbite za ustrezno toplotno zaščito in občasen pretok vode.

Svetujemo vam, posebej vsem uporabnikom, ki nimate stalnega prebivališča v objektih, v katerih imate vodovodne inštalacije (npr. počitniške hišice, vikendi, ipd.), da občasno preverite stanje vašega vodomera in da pregledate okolje, v katerem je vgrajen vodomer. V primeru, da v zimskih mesecih vodo zaprete, pa je potrebno po zaprtju ventila vodo obvezno spustiti iz vodovodnih cevi in vodomera.

 Kako zaščitimo vodomer in instalacijo pred zmrzaljo?

–          z dovolj globokim vodomernim jaškom z izoliranim pokrovom;

–          z dodatno toplotno zaščito nad vodomerom z izolacijskimi materiali;

–          preprečimo kroženje hladnega zraka v vodomernem jašku oz. okrog instalacij;

–          ob pojavu zmrzali zagotovimo kroženje vode po instalaciji. Manj stane kubični meter vode kot drago popravilo vodovodne instalacije.

Če pride do kakršnihkoli poškodb na vodomeru, nas obvestite na tel. št.: 05/7000-780 ali 041/310-070 oz. na info@kovodpostojna.si. Skladno z določili odloka o oskrbi s pitno vodo, sme poškodovani vodomer, na stroške uporabnika, zamenjati le upravljavec javnega vodovoda.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami