Praznjenje greznic v občinah Postojna in Pivka

Novice

26. 1. 2016

PRAZNENJE GREZNIC V OBČINAH POSTOJNA IN PIVKA

Če se želimo izogniti neprijetnim vonjavam, zamašitvam in drugim problemom povezanimi s prepolnimi greznicami, je priporočljivo njihovo redno praznjenje. V skladu s predpisi na področju odvajanja in čiščenja je potrebno vsebino, ki se nabira v greznici, oddati na čistilno napravo.

Greznice v občinah Postojna in Pivka se čistijo po letnem programu odvozov oziroma po naročilu, za čiščenje le teh skrbi Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o..

Vsak porabnik pitne vode v občinah Postojna in Pivka ima na podlagi plačila, ki se zaračunava mesečno, glede na dobavljeno količino pitne vode, enkrat v triletnem obdobju pravico in hkrati dolžnost brezplačnega praznjenja grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) v količini 3.5 m3 pri povprečni mesečni porabi pitne vode do 20 m3. Pri večji porabi se količina načrpanih gošč poveča in je razvidna iz spodnje tabele.

LETO

1. SKUPINA         < 20m3

2. SKUPINA      ≥20m3 in <40m3

3. SKUPINA ≥40m3 in <80m3

4. SKUPINA   ≥80m3 in <160m3

5. SKUPINA ≥160m3

1

 

3,5 m3gošč

3,5 m3gošč

7 m3 gošč

14 m3 gošč

2

3,5 m3gošč  (enkrat v tri letnem obdobju)

 

3,5 m3gošč

7 m3gošč

14 m3gošč

3

 

3,5 m3gošč

3,5 m3gošč

7 m3gošč

14 m3gošč

Okvirni razpored odvozov po naseljih se pripravi za vsako leto posebej, prikazan je v letnem programu odvozov. O dejanskem dnevu praznjenja greznice  je vsak uporabnik naknadno obveščen. Na dan praznjenja je potrebno greznico ustrezno pripraviti (omogočiti dostop, odstraniti morebitne ovire …).

Poleg izvajanja programa, se prevzem grezničnih gošč lahko izvede tudi po naročilu oz. intervencijsko s klicem na tel. številko 041 310 074.

V tem primeru velja obstoječi cenik, veljaven od 1.11.2014, po katerem se uporabniku zaračuna strošek praznjenja greznice, ki je sestavljen iz cene odvoza (prevoženi kilometri x 0,80 EUR/km+ 35,90 EUR+ DDV za enkratno črpanje in praznjenje)in cene čiščenja načrpanih gošč na čistilni napravi (11,6 €/m3 načrpanih gošč + DDV).

Oprostitev plačila praznjenja greznic oz. MKČN lahko s podpisom posebne izjave uveljavljajo nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo z živinorejo in greznične gošče oz. blato iz MKČN uporabljajo kot gnojilo na svojem kmetijskem gospodarstvu v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, Ur. l. RS, št. 62/08).

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami