ZAČELA SE JE GRADNJA VODOVODA

Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice

6. 4. 2016

Dela so se že začela na več odsekih in na več objektih.

 

POTEK DEL V OBČINI POSTOJNA

Začeli so se izkopi na relaciji Zalog-Pivka in na objektih vodohranov v Zalogu in na Mačkovcu. Dela so se ravno tako začela na zajetju Korotan, kjer rušijo obstoječi objekt, in v Malnih, kjer so v naslednjem tednu predvidena pripravljalna dela.

V teh dneh bo začetek del tudi na Titovi in Reški cesti, dela bodo zaključena do začetka turistične sezone, na Kremenci se bo z deli začelo med šolskimi počitnicami, na Ljubljanski cesti pa po zaključeni turistični sezoni.

 

POTEK DEL V OBČINI PIVKA

Delavci so pričeli z izvedbo na odseku od VH Zagorje do naselja Šilentabor. Zaradi izvajanja del je na tem odseku delna zapora ceste, promet pa poteka izmenično enosmerno. Predvideva se, da bodo dela zaključena do jeseni letošnjega leta.

Prav tako se je pričela izvedba del na odseku od Črpališča Valilnica do VH Neverke. Trenutno potekajo dela ob Valilnici Pivke d.d., zato promet na tem odseku še ni oviran. Manjše težave bodo nastale, ko se bodo pričela dela izvajati ob povezovalni cesti do same Valilnice. Tudi tu bo promet potekal z delno zaporo ceste, promet bo potekal izmenično enosmerno.

V Pivki so pričeli z izkopi za nov Vodohran Pivka. Lokacija se nahaja ob starem vodohranu nad Kolodvorsko cesto v Pivki. Nov vodohran bo velikosti V=1000 m3 in bo služil za nemoteno oskrbo s pitno vodo na območju celotne občine Pivka.

 


Seveda bomo sproti obveščali o potrebnih omejitvah v prometu (zapore in obvozi) ter o morebitnih motnjah v oskrbi z vodo, saj bodo ob gradnji potrebne tudi vodovodne prevezave, pričakujemo pa minimalne motnje v oskrbi s pitno vodo. Občani Postojne in Pivke bodo kmalu prejeli tudi posebne zloženke z osnovnimi informacijami o celotnem projektu ter s kontakti za vprašanja.


 
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami