NA OBMOČJU OBEH OBČIN SE IZVAJAJO ŠTEVILNA GRADBENA DELA

Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice

13. 5. 2016

Izvedba projekta obnove in izgradnje vodovodnega sistema v občinah Postojna in Pivka, ki se je začela pred dobrim mesecem in bo v našem okolju prisotna vse do leta 2018, je v polnem teku. Da bi bili občani seznanjeni s samim potekom del in nekaterimi ovirami, ki so v tem času na naših cestah, vas seznanjamo z aktualnim stanjem na območju obeh občin.

 


OBČINA POSTOJNA

PC MAČKOVEC

Izvajajo se zemeljska dela za gradnjo pretočne celice, izvedene so vse predhodne aktivnosti za pričetek izvedbe pilotne vrtine pod obstoječo vodno celico.

TITOVA – REŠKA CESTA

Aktivno se izvajajo dela na cevovodih v koridorju obstoječega pločnika, trenutno  na odsekih od križišča z Reško cesto do Spara in na odseku mimo pokopališča. Popolna zapora pločnika bo predvidoma trajala do 30.06.2016. Občane naprošamo, da spoštujejo prometno ureditev in uporabljajo poti ob Reški in Tržaški cesti. V izvajanju je tudi podboj ceste v križišču Reške s Titovo cesto.

REŠKA CESTA

Izveden je podboj Reške ceste, v zaključni fazi so dela ob Reški cesti v smeri center mesta proti Petrolu. V naslednjih tednih bo izvajalec nadaljeval z zemeljskimi, gradbenimi in montažnimi deli ob Reški cesti.

RO ZALOG-VH PIVKA

V izvajanju so zemeljska, gradbena ter montažna dela od Zaloga proti Grobiščam. Na regulacijskem objektu Zalog se izvajajo betonska dela.

VH SOVIČ

V okviru terminskega plana so v polnem teku aktivnosti za pričetek sanacije VH Sovič.


OBČINA PIVKA

VH PIVKA-VH ZAGORJE

Izvajajo se dela na območju državne ceste Ilirska Bistrica – Pivka v vasi Parje in na odseku za naseljem Zagorje. Polovična zapora ceste urejena s semaforji na omenjenih odsekih bo trajala do 23.6.2016.

VH ZAGORJE-ŠILENTABOR

Delna zapora cestišča z odstopom prednosti je urejena na lokalni cesti proti Šilentabru, saj je v gradnji cevovod Zagorje-Šilentabor.

CEVOVOD V RADOHOVI VASI

Začenja se tudi graditev cevovoda v Radohovi vasi in to na odseku od studenca v Radohovi vasi proti vodohranu Pivka. Promet na tem delu ne bo oviran, saj trasa ne poteka po javnih poteh.

VODOHRAN PIVKA

Podjetje CPG je končalo z izkopom jame za vodohran Pivka, ki bo stal ob starem vodohranu nad Kolodvorsko cesto v Pivki. Prostornina vodohrana bo znašala tisoč kubičnih metrov, služil pa bo nemoteni oskrbi s pitno vodo na območju celotne občine. Izvajalec je začel z betonskimi deli, trenutno vgrajuje podložni beton.

CEVOVOD VODOHRAN PIVKA – VODOHRAN KAL

Predvidoma v prihodnjem tednu bo izvajalec začel graditi cevovod na odseku od Hrastja do vodohrana Kal. Trasa poteka po poljski poti, na kateri bo med gradnjo veljala popolna zapora, obvoz pa bo speljan po glavni državni cesti G1-6/339 in skozi naselje Kal.

ČRPALIŠČE NEVERKE – ČRPALIŠČE VALILNICA

Na tem odseku je podjetje Adrianing zgradilo približno 900 metrov vodovoda in sicer od državne ceste čez Vremščico do valilnice. Izvajalec je že pričel z izkopi trase ob državni cesti. Trasa poteka izven območja državne ceste, zato na tem odseku niso predvidene zapore ceste.

VODOVOD BUJE

Trenutno se izvajajo dela v zgornjem delu vasi Buje. Nekoliko je oviran dostop do stanovanjskih objektov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami