V PODJETJU KOVOD SMO PONOSNI NA SVOJE NAJMLAJŠE UPORABNIKE

Novice

13. 5. 2016

V podjetju Kovod Postojna, ki sicer oskrbuje prebivalce občin Postojna in Pivka s pitno vodo ter skrbi za odvajanje in čiščenje odpadne vode, načrtno skrbimo tudi za aktivno ozaveščanje javnosti, predvsem svojih uporabnikov in najmlajše populacije.

Z namenom izobraževanja ravno slednjih – otrok, je bil v letu 2014 vzpostavljen projekt Škrata Vodka, ki je v tem času med otroci postal priljubljena figura ter vsakodnevni opomin za skrb do okolja in pomena pitja vode.

V preteklem letu je učni urici Radi pijemo vodo že prisluhnilo preko 1000 otrok in šolarjev v občinah Postojna in Pivka, izvedene so bile številne delavnice, izdelano je bilo učno gradivo, vzpostavljena je bila spletna stran www.vodko.si, v lokalnem prostoru, organizacije krasijo Vodkove figure ter obveščevalne tablice.


Na pobudo in povabila učiteljev smo se v podjetju odzvali tudi letos ter od februarja do maja obiskali 8 šol in vrtcev. Naravoslovni učni uri Voda čudežna tekočina s poudarkom na izvedbi vodnih poskusov, je v letošnjem šolskem letu, v okviru 32 razredov in skupin, prisluhnilo preko 600 vrtčevskih in šolskih otrok. Pivške in postojnske otroke je škrat Vodko tudi letos povabil k sodelovanju v nagradnem natečaju in sicer k ilustriranju Zgodbe o vodnem škratu. Irena Sušelj Šajn, strokovna sodelavka v podjetju Kovod, ki je bila tudi izvajalka vseh učnih uric je povedala: 'Izdelki, ki smo jih prejeli na naše podjetje, so nas prijetno presenetili. Učenci so se izjemno potrudili in njihove ilustracije na temo našega vodnega škrata so res lepe. Prejeli smo petnajst predlogov celovitih zgodbic oziroma tristo otroških risbic. Izbor risbic, ki bodo krasile čisto pravo knjigo – otroško slikanico, je bil zahteven, saj je bilo domiselnih prizorov zelo veliko. Avtorje ilustracij, uvrščenih v tiskano slikanico, in njihove razrede bo vodstvo podjetja Kovod obiskalo konec maja ter jim predalo zaslužene nagrade. Zgodba o vodnem škratu bo v kratkem natisnjena in jo bomo v podjetju uporabili za partnerje, poslovna ter protokolarna darila. Ponosni smo namreč na svoje najmlajše uporabnike, ki s svojim trudom in zanimanjem sodelujejo pri izobraževalnih aktivnostih ter svoje poslanstvo, na posebej simpatičen način, širijo tudi med ostale – nas odrasle.'


 

Da gre za način pristopa, ki je učencem blizu, predvsem pa za vsebinska področja, ki nam zagotavljajo kakovostno prihodnost, dokazuje dejstvo, da organizacije in šole rade prisluhnejo ter sodelujejo v projektih, s katerimi se v podjetju Kovod želimo približati uporabnikom. Spodbud za spoštljiv odnos do okolja ni nikoli preveč, zatorej smo v podjetju odločeni, da se bodo tovrstne aktivnosti v lokalnem okolju nadaljevale in stopnjevale tudi v prihodnjih mesecih.

Naše vedenje in vsakodnevne navade lahko veliko prispevajo k čistemu okolju in naši pitni vodi, zatorej je vsak vložen trud na področju izobraževanja še kako smiseln, sploh ob dejstvu, da so vsi dogodki in aktivnosti lepo sprejete in obiskane.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami