GRADNJA VODOVODA SE VRŠI NA VEČ LOKACIJAH

Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice

30. 5. 2016

Projekt obnove in izgradnje vodovodnega sistema v občinah Postojna in Pivka se izvaja v skladu z načrtovanimi aktivnostmi. Nekateri posegi nekoliko ovirajo promet ter gibanje peščev, zato ob tej priložnosti vnovič pozivamo k razumevanju in strpnosti. Občanom ter vsem obiskovalcem Postojne in Pivke se opravičujemo za morebitne nevščenosti (hrup, zapore, daljši čas potovanja).

V izogib nepredvidljivim situacijam in načrtovanju vožnje ter slabi volji, navajamo aktualne odseke in lokacije, kjer trenutno potekajo dela v okviru projekta:

 


V okviru sklopa 1. (Cevovodi in objekti v občini Postojna) tega projekta se dela vršijo:

PC MAČKOVEC

Izvaja se pilotna vrtina pod obstoječo vodno celico.

TITOVA – REŠKA CESTA

Aktivno se izvajajo dela na cevovodih v koridorju obstoječega pločnika, trenutno  na odsekih od križišča z Reško cesto do Spara in na odseku mimo pokopališča. Popolna zapora pločnika bo predvidoma trajala do 30.06.2016. Občane naprošamo, da spoštujejo prometno ureditev in uporabljajo poti ob Reški in Tržaški cesti. Izveden je tudi podboj ceste v križišču Reške s Titovo cesto.

REŠKA CESTA

Izveden je podboj Reške ceste, v zaključni fazi so dela ob Reški cesti v smeri center mesta proti Petrolu in se nadaljujejo proti Zalogu. Delna zapora cestišča bo predvidoma trajala do 20.06.2016.

RO ZALOG-VH PIVKA

V izvajanju so zemeljska, gradbena ter montažna dela od Zaloga proti Grobiščam. Na regulacijskem objektu Zalog se izvajajo betonska dela.

VH SOVIČ

V okviru terminskega plana so v polnem teku aktivnosti za pričetek sanacije VH Sovič.


V okviru sklopa 2. (Cevovodi in objekti v občini Pivka) tega projekta se dela vršijo:

VH PIVKA-VH ZAGORJE

Izvajajo se dela v območju državne ceste Pivka-Ilirska Bistrica v vasi Parje in na odseku od Drskovč proti Zagorju. Polovična zapora ceste na omenjenih odsekih bo trajala do 23.6.2016. Hkrati se izvaja tudi odsek od VH Pivka proti Radohovi vasi.

VH PIVKA

Na območju vodohrana je končan podložni beton objekta. Sledi izvedba temeljev.

VH ZAGORJE-ŠILENTABOR

Izvajalec izvaja dela na območju lokalne ceste proti Šilentabru in proti VH Zagorje.Postavljena je delna zapora cestišča.

ČEPNO BUJE

Izvajalec izvaja dela na meteorni kanalizaciji in vodovodu. Trenutno se izvajajo dela v zgornjem delu vasi Buje in pa pripravljalna dela ob državni cesti za izgradnjo III. faze Buj. Postavljena je delna zapora cestišča.

ČRPALIŠČE NEVERKE – ČRPALIŠČE VALILNICA in VH NEVERKE – HLEVI

Izvajalec je z deli pričel že meseca marca 2016. Promet je oviran na odseku Valilnica – Neverke. Obvoz je urejen po makadamu. Dela potekajo skladno s terminskim planom.

ODSEK HRASTJE – VH KAL

Izvajalec izvaja zemeljska in montažna dela na odseku proti VH Kal.


V okviru sklopa 3. (Vodarni ter zajetji Malni in Korotan) tega projekta se dela vršijo:

Izvajalec nadaljuje z gradbenimi deli. Dela potekajo skladno s terminskim planom.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami