OBNOVITVENA DELA NA VODOVODNEM SISTEMU TUDI V POLETNIH MESECIH POTEKAJO BREZ PREKINITEV

Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice

15. 7. 2016

Tudi poletne mesece bodo izvajalci kar se da izkoristili za izvedbo gradbenih del v okviru projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice. Na Pivškem in Postojnskem so torej dela, ki bodo posodobila in nadgradila vodovodni sistem, v polnem teku.

 

OBČINA PIVKA

Na območju občine Pivka na več gradbiščih potekajo izkopi, polaganje vodovodnih cevi in zasipavanje jarkov. Osrednja dela – gradnja cevovodov se trenutno vršijo na območju Neverk, Kala, Zagorja, Šilentabra, Buj in vodohrana Pivka.

 

VODOHRAN PIVKA

Na območju vodohrana Pivka se gradi cevovod, in sicer od studenca v Radohovi vasi proti obstoječemu vodohranu. Zaradi zagotavljanja nemotene oskrbe s pitno vodo, bo novozgrajeni cevovod začasno navezan na star vodohran. Po izgradnji novega vodohrana se bo izvedla nova prevezava. Na novem vodohranu poteka betoniranje talne plošče.

ODSEK VODOHRAN PIVKA – VODOHRAN KAL

Na cevovodu od Hrastja do vodohrana Kal se dela končujejo. Cevovod je že položen, izvajajo se zaključna dela.

ODSEK VODOHRAN KAL – ČRPALIŠČE NEVERKE

Izvajalec je pričel z deli od vodohrana Kal proti naselju Kal. Trenutno potekajo dela po poljski poti za industrijskim objektom Pivka d.d., v tem tednu pa bodo pričeli izvajati dela skozi naselje Kal. Dela potekajo tudi na odseku ob križišču državne ceste z lokalno cesto za Neverke. Ob tem velja izpostaviti nekatere cestne zapore, ki jih občani ter ostali uporabniki, prosim upoštevajte:

  •          Popolna zapora ceste – poljske poti med Kalom in Hrastjem do 30.09.2016.
  •          Popolna zapora posameznih odsekov javnih poti v naselju Kal do 30.09.2016
  •          Delna zapora državne ceste R3-622/6848 Goriče – Kal v km 11,660-12,325 in v km 12,785-13,100 urejena s semaforji do 15.09.2016

ODSEK ČRPALIŠČE NEVERKE – ČRPALIŠČE VALILNICA

Dela potekajo po poljski poti od črpališča Neverke proti črpališču Valilnica.

ODSEK VODOHRAN PIVKA – ČRPALIŠČE ZAGORJE

Dela ob državni cesti so zaradi turistične sezone ter posledično povečanega prometa prekinjena do 15.09.2016. Izvajalec bo predvidoma v prihodnjem tednu pričel z deli v naselju Zagorje. Ob tem bo do 15.9.2016 popolna zapora posameznih odsekov javnih poti v naselju Zagorje.

ODSEK ČRPALIŠČE ZAGORJE – VODOHRAN ZAGORJE

Izvajalec gradi novo povezavo od črpališča Zagorje proti Vodohranu Zagorje.

ODSEK VODOHRAN ZAGORJE – ŠILENTABOR

Ob lokalni cesti za naselje Šilentabor je zgrajenega že več kot polovico cevovoda, prav tako je že položen cevovod po samem naselju. Izvajalec trenutno izvaja dela ob lokalni cesti, kjer velja do 1.9.2016 delna zapora lokalne ceste z odstopom prednosti.

 

OBČINA POSTOJNA

V okviru sklopa 1. (Cevovodi in objekti v občini Postojna) tega projekta se dela vršijo:

PC MAČKOVEC

Izvedena je pilotna vrtina pod obstoječo vodno celico, ki znaša cca 100m’.

TITOVA – REŠKA CESTA

Cevovodi v pločniku ob Titovi cesti so skoraj končani. Popolna zapora pločnika je podaljšana do konca meseca julija 2016.Trenutno potekajo aktivnosti na pripravi za asfaltiranje pločnika. Občane ob tem naprošamo, da spoštujejo prometno ureditev in uporabljajo poti ob Reški in Tržaški cesti.

RO ZALOG-VH PIVKA

V izvajanju so zemeljska, gradbena ter montažna dela od Zaloga proti Grobiščam. Na regulacijskem objektu Zalog se izvajajo gradbena dela. Objekt je izveden do ostrešja.

VH SOVIČ

Montirana so PVC okna na vodohramu. Izvajalec je pričel s prvimi prevezavami v VH Sovič.

CESTA NA KREMENCO IN CESTA V STARO VAS

Izvajalec je pričel z gradbenimi deli tudi na tem odseku. Dela bodo predvidoma trajala do konca meseca oktobra. V območju šole Antona Globočnika bodo dela zaključena pred pričetkom novega šolskega leta.

V obdobju med 27.6.2016 in 10.10.2016 velja delna zapora cestnih odsekov na lokaciji Prečna ulica, Cesta na Kremenco, Cesta v Staro vas, Jenkova ulica in Ulica 1. maja. V naveden obdobju velja tudi popolna ali delna zapora odsekov na teh ulicah na pločnikih za pešce in stezah za kolesarje.

 

V okviru sklopa 3. (Vodarni ter zajetji Malni in Korotan) tega projekta se dela vršijo:

Izvajalec nadaljuje z gradbenimi deli. Dela potekajo skladno s terminskim planom.

 


Kovod Postojna, d.o.o. ter obe občini se občanom oziroma uporabnikom v cestnem prometu ter tudi pešcem opravičujemo za morebitne nevšečnosti, ki jih zaradi gradbenih del povzročajo cestne zapore nekaterih odsekov.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami