GRADNJA VODOVODA POTEKA UČINKOVITO, KAKOVOSTNO IN PRAVOČASNO

Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice

8. 9. 2016

V okviru izgradnje vodovodnega omrežja se tako v občini Postojna kot tudi občini Pivka na več lokacijah vršijo dela, ki se odvijajo po načrtovanem terminskem planu in aktivnostih oziroma so nekod celo naprej od predvidenega.

 

Občina Postojna

Zaključujejo se dela ob Prečni ulici pri Zdravstvenem domu ter na Cesti na Kremenco in na Cesti v Staro vas.  Nadaljevanje izkopov, in s tem zapor cest, je predvideno od 19. septembra dalje, ko se bodo nadaljevala dela na Ulici 1. Maja (pri pošti) in nato potekala po Ljubljanski cesti navzgor proti zgornjemu Burgerju.

Na Ljubljanski cesti bo polovična zapora predvidoma v začetku oktobra, vzporedno z vodovodom se bosta na tem območju gradila tudi fekalna kanalizacija in plinsko omrežje. Fekalna kanalizacija se bo položila tudi na Cesti na Kremenco in sicer med krožiščem na Prečni ulici in krožiščem pri pošti, le-ta pa bo potekala po nasproti strani ceste, kjer je že umeščen novi vodovod.

Izven samega mesta se izvaja gradnja vodovoda med Zalogom in Pivko, kjer se trenutno polaga cevi med Prestrankom in Kočami ter na odseku med Hraščami in vodarno Korotan, kjer se dela istočasno in pospešeno izvajajo na kar treh odsekih in sicer zaradi izkoristka ugodnega vremena, saj je sicer tamkajšnja trasa precej močvirnata.

Poleg tega se izvajajo sanacijska dela tudi na vodohranu Sovič, na praznotoku pretočne celice Mačkovec, ter regulacijskem objektu Zalog. Konec septembra se bodo pričela še dela v naselju Grobišče, kjer se bo najprej zgradil vodovod v samem naselju Grobišče, nato pa še povezava omrežja do Matenje vasi. Tudi na tem odseku se bo istočasno z gradnjo vodovoda, gradilo kanalizacijsko omrežje v Grobiščah ter tlačni vod do Matenje vasi.

 

Občina Pivka

Na območju občine Pivka na več gradbiščih še vedno potekajo izkopi, polaganje vodovodnih cevi in zasipavanje jarkov.

Na območju vodohrana Pivka se gradi cevovod, in sicer od studenca v Radohovi vasi proti obstoječemu vodohranu. Zaradi zagotavljanja nemotene oskrbe s pitno vodo, bo novozgrajeni cevovod začasno navezan na star vodohran. Po izgradnji novega vodohrana se bo izvedla nova prevezava.

Izvajalec izvaja dela od vodohrana Kal proti naselju Kal. Dela potekajo tudi na odseku ob križišču državne ceste z lokalno cesto za Neverke. Trenutno potekajo tudi dela po državni cesti in sicer od črpališča Neverke proti črpališču Valilnica.

Dela ob državni cesti Pivka-Zagorje (odsek vodohran Pivka – črpališče Zagorje) so bila zaradi turistične sezone ter posledično povečanega prometa prekinjena do 15. 9. 2016. Izvajalec je v avgustu pričel z deli v samem naselju Zagorje. Izvajalec je že zgradil novo povezavo od črpališča Zagorje proti vodohranu Zagorje.

 


AKTUALNE CESTNE ZAPORE

Občina Pivka

  •      Popolna zapora ceste – poljske poti med Kalom in Hrastjem do 30. 9. 2016.
  •      Popolna zapora posameznih odsekov javnih poti v naselju Kal do 30. 9. 2016
  •      Popolna zapora posameznih odsekov javnih poti v naselju Zagorje do 15.9.2016.
  •      Delna zapora državne ceste R3-622/6848 Goriče – Kal v km 11,660-12,325 in v km 12,785-13,100 urejena s semaforji do 15. 9. 2016.
  •      Zapora državne cesta R2-404/1380 Zagorje – Parje in Parje – Pivka – od 15. 9. 2016 naprej.
  •      Zapora Postojnske in Snežniške ceste v Pivki – od 15. 9. 2016 naprej.
  •      Zapora lokalne ceste Slavina–Selce (skozi naselje Selce) – predvidoma od oktobra 2016 naprej.
  •      Zapora državne cesta G1-6/338 Selce–Petelinje – predvidoma od oktobra 2016 naprej.

Občina Postojna

  •      Ulica 1. Maja pri pošti (parkirišče) – zaprto predvidoma od 19.9. do 30.10.2016
  •      Ljubljanska cesta po odsekih  – predvidoma od 1.10. do 20.1.2017

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami