INTERVJU: direktor DAVID PENKO

Novice

12. 9. 2016

V kakšnem stanju je bilo podjetje leta 2014, ko ste prevzeli vodenje? Česa ste se najprej lotili?

Podjetje je glede na dane razmere poslovalo normalno. V letu, ko sem prevzemal vodenje podjetja, je bila ravno v teku obnova čistilne naprave v Postojni, začenjalo pa se je tudi z izgradnjo čistilne naprave Pivka. Poudariti je potrebno predvsem večletno slabo stanje vodovodnega sistema in vsa prizadevanja, ki so se odvijala za izvedbo izboljšav le-tega. Čeprav potrditve projekta takrat še nismo imeli, smo se namreč že v letu 2014 aktivno pripravljali za uresničitev izgradnje in obnove našega vodovodnega sistema.

Pred dvema letoma je bilo torej zelo dejavno, rokave je bilo potrebno takoj zavihati in se suvereno lotiti dela na vseh projektih, ki so danes zaključeni (čistilna naprava Pivka, centralna čistilna naprava Postojna) oziroma se uspešno izvajajo (obnova vodovodnega sistema, obnova vodarn, izgradnja nove vodarne Korotan…).

Počasi se pripravljamo tudi na obnovo upravne stavbe, ki je dotrajana in potrebna prenove.

Ob vseh projektih nam gre zaenkrat zelo dobro, kar dokazuje tudi nedavno prejet certifikat odličnosti (AAA boniteta odličnosti za poslovanje podjetja) za leto 2015, ki smo v podjetju prejeli prvič odkar delujemo.

 

Katere dejavnosti opravlja Kovod?

Primarna dejavnost podjetja je skrb za vodo, torej upravljanje vodarn in vodnega omrežja ter distribucija pitne vode, upravljamo pa tudi čistilne naprave, skrbimo za kanalizacijske sisteme na območju obeh občin. Izvajamo tudi dela na področju hortikulture, v prihodnosti pa načrtujemo, da bomo omenjenim dodali še kakšno dejavnost.

 

V čem je bilo, gledano iz dveletne perspektive, vaše delo težje ali lažje od predhodnikovega?

To je težko soditi, včasih je pri več milijonov evrov vrednih projektih  manj dela kot pri kakem za 50 tisoč. Vsekakor pa je bilo treba precej časa posvetiti projektu obnove vodovodnega sistema. Naj povem, da smo letos začeli izvajati še en projekt, to je projekt iskanja novih vodnih virov. Trenutno čakamo rezultate prvih meritev. Projekt bo predvidoma zaključen v treh letih, torej leta  2019. Takrat bomo, upam, imeli nov rezervni vodni vir, ki nam bi v prihodnje lahko zagotavljal še stabilnejšo oskrbo z vodo. To bo nedvomno velika pridobitev in korak naprej, saj bomo glede na dobljene smernice lahko v prihodnje dejansko črpali vodo za potrebe občanov še z nekega dodatnega območja, dodatnega vodnega vira, ki je ob neljubih situacijah onesnaženosti primarnega vodnega vira še kako dobrodošel.

 

Kako ste spremenili sistem dela, ko ste prevzeli vodenje Kovoda? Kakšen sistem dela ste uvedli? Katere so bile glavne spremembe?

Podjetje je že prej dobro delovalo, velikih sprememb nismo uvajali, velik poudarek pa smo namenili komunikaciji. Za potrebe učinkovitega delovanja smo reorganizirali nekaj služb, nekaj dodali, nekaj odvzeli in mislim, da smo zdaj dobra ekipa, ki zelo dobro dela in se v službi oziroma kolektivu tudi dobro počuti. Trenutno nas je v podjetju zaposlenih 51, zaposlene imamo tudi vodje projekta za celoten projekt oskrbe s pitno vodo. Dva sta torej zaposlena projektno, preostalih 49 pa redno. Številni so tudi podizvajalci. Zgolj za občutek… na trenutno našem največjem projektu (izgradnja in obnova vodovodnega sistema) dela približno 300 ljudi, za vse izvajalce in podizvajalce smo izvedli šolanja. Opravljamo tudi HACCP kontrole.

 

Če se vrneva k gradnji vodovoda. Kako potekajo dela? So predvidene cestne zapore, bo Postojna/Pivka jeseni zaprta?

Gradnji vodovoda trenutno namenjamo največ pozornosti, dela se izvajajo vzporedno v Postojni in Pivki. Sledimo načrtovanim terminskim planom in vsa dela se vršijo brez večjih posebnosti in težav. Do sedaj smo zamenjali tiste cevi, ki so bile na novih trasah, zaključujejo se gradbena dela v vodarnah Korotan in Malni, čaka pa nas še obilo posegov na omrežju in ceveh ter tehnološko opremljanje. 

Zavoljo vseh del se nikakor ne bo možno izogniti nekaterim cestnim zaporam, ampak prepričan sem, da občani razumejo naravo samega projekta, infrastruktura čigar seveda poteka po naših cestah, ulicah, pločnikih.

Skupaj z izvajalci se trudimo za kakovostno in hitro izvedbo predvidenih del, v izogib nevšečnostim pa občane tudi o vsem redno obveščamo in sicer na www.kovodpostojna.si, preko sms obvestil, dežurne številke in radijskih objav.

 

Kako pa je zaživela ČN Živa? Pred časom ste uvedli vodene oglede, kakšno je zanimanje?

Oglede na simpatični čistilni napravi Živa v Pivki je možno napovedati in rezervirati prek Zavoda za turizem Pivka. Gre za turistični produkt Občine Pivka, podjetje Kovod pa pri tem sodeluje kot upravitelj čistilne naprave in skrbnik strokovnih vsebin.  Zanimanje obiskovalcev za ogled delovanja in prostorov ter tehnologije čistilne naprave je precejšnje, prejeli smo tudi klice iz drugih komunalnih podjetij, česar nismo niti pričakovali, a vendarle gre za prvo tako stvar v Sloveniji. Glede na veliko povpraševanje za ogled čistilne naprave, bo očitno nekaj podobnega potrebno pripraviti tudi v Postojni.

 

Ali je ob vsej tej dejavnosti pričakovati podražitev vode in če, kdaj in za koliko?

Podražitev storitev podjetja Kovod ne bo. Veliko smo k temu pripomogli z reorganizacijo podjetja in znižanjem stroškov. Kar pa zadeva omrežnine,  to je denar, namenjen za projekte, ki ga dobijo občine, pa so predvidena nekatera zvišanja cen. Razlog za to so investicije, to sta obe čistilni napravi, kanalizacija, vodovodni sistemi itd.. Kolikšne bodo te podražitve, se z občinama še dogovarjamo in preračunavamo.

 

Svojo dejavnost opravljate na zelo občutljivem kraškem območju, kjer posegi v naravo močno vplivajo na kakovost vode. Kako ozaveščate občane o pomenu odgovornega odnosa do okolja?

Kot sem že prej omenil, sem s svojim prevzemom vodenja podjetja, velik poudarek namenil komunikaciji, tako v podjetju, med kolektivom, kot tudi z ostalo javnostjo, našimi občani/ uporabniki. Že v letu 2014 smo tako na področju ozaveščanja in informiranja začeli resno in sistematično snovati projekte ter bolj aktivno komunicirati z uporabniki. Vzpostavili smo izjemno uspešen projekt škrata Vodka (ozaveščanje vrtčevskih in šolskih otrok), aktivni smo na družbenem omrežju, dosegljivi za komunikacijo, aktualni na spletnih straneh, sodelujemo pri številnih lokalnih projektih in z različnimi lokalnimi organizacijami, društvi, zavodi, organiziramo razne dogodke… Skratka, voda je del našega vsakdana, pomemben je spoštljiv odnos do vode in narave in to sporočilo bi radi tudi na bolj 'družaben' način ponesli med svoje uporabnike.

 

Kako pa spremljate kakovost voda?

V zvezi s tem imamo skladno z zakonodajo podpisano pogodbo z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano,  ki za nas izvaja redne, predpisane  meritve. Mislim, da jih je okoli 300 na leto. Obenem pa imamo tudi svojo službo in svoj laboratorij na čistilni napravi Postojna, da še dodatno spremljamo, kaj se z našo vodo dogaja. Na čistilni napravi za pitno vodo v Planini imamo že zdaj nameščene merilnike, ki nam kažejo, kdaj bi se lahko kaj zgodilo. Zaenkrat sistem obvladujemo, težava pa nastopi, ko dobimo onesnaženo pitno vodo v zajetja. Takrat to vemo, a kljub vsej opremi , ki je dotrajana, zaenkrat nismo sposobni zagotoviti pitne vode v takšnih hujših razmerah.

 

Kako se lahko občani z vprašanji, pobudami … obrnejo na Kovod?

Občanom, svojim uporabnikom smo seveda na voljo za kakršnakoli pojasnila in vprašanja. Radi imamo povratne informacije, morebitne predloge in pripombe. Oglasijo se nam lahko preko elektronske pošte (info@kovodpostojna.si), prek cele vrste telefonskih številk (objavljene na spletni strani), FB … Konec koncev je naš naslov tudi na položnicah . Veseli smo tako pohval kot pritožb, da lahko kakšno stvar še izboljšamo.

 

Kako ocenjujete poslovanje podjetja? S kakšni mi poslovnimi rezultati ste zaključili lansko leto in s kakšnimi prvo letošnje polletje?

Podjetje Kovod glede na razmere v gospodarstvu trenutno posluje zelo dobro, za svoje poslovanje smo prejeli najvišjo oceno, AAA boniteto odličnosti in želim si, da bi nam šlo tako tudi v prihodnje.

 

Kakšni so vaši prednostni cilji do konca letošnjega leta?

Trenutno si najbolj želimo, in seveda tudi prizadevamo v tej smeri, da bi izgradnja in obnova vodovodnega sistema potekala nemoteno, s čimmanj zapleti. Pomembno je za nas tudi uspešno izvajanje projekta iskanja novega vodnega vira. Sicer pa se pripravljamo tudi na kup novih projektov, ki so zaenkrat še v fazi razpisov, a bodo nekateri zagotovo zanimivi za javnost, ki jo bomo z njimi seznanili, ko bodo aktualni. Gre za projekte zmanjševanja vodnih izgub, dvig kvalitete storitev itn.

 

Misel za konec pogovora?

Občane bi ob tej priložnosti vnovič pozval k strpnosti, ko bo zaradi izgradnje vodovoda zaprta kaka ulica ali cesta,  kakšen dan bodo verjetno tudi težave s pitno vodo … Sicer imam občutek, da nas občani dobro razumejo, a vnovičen poziv k strpnosti gotovo ni odveč. Trudimo se namreč, da bi čimbolj in čimprej odpravili morebitne težave ter zagotovili občanom kakovostno vodooskrbo in pitno vodo, ki si jo zaslužijo.

 

Vir: spletni portal Novice z Notranjske

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami