KAKOVOSTNEJŠA OSKRBA VPLIVA NA SPREMEMBO CEN

Novice

18. 11. 2016

Pivški svetniki so na svoji včerajšnji seji podali pozitivno mnenje k povišanju cen vode ter odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda. Podražitev, razlog katere so nove naložbe, se bo uveljavljala postopoma, v dveh delih, in sicer se bodo cene spremenile s 1. januarjem 2017 ter nato še s 1. oktobrom 2017. Prvo povišanje cen za občane, ki so priključeni na čistilno napravo in kanalizacijo bo 14,54%, za ostale pa 11,65%. Kot je navedeno v nadaljevanju, gre v glavnini za povišanje postavke omrežnine.

Sprememba cen je bila na Pivškem nazadnje korigirana v letu 2015, ko se je spremenila cena vodarine ter so se na novo določili stroški čiščenja in omrežnine greznic. Razlog tokratnega povišanja cen izhaja iz povečanih stroškov najema javne infrastrukture. V letu 2015 so bili namreč dodatno zgrajeni in predani v upravljanje podjetja Kovod Postojna d.o.o. nov vodovod in kanalizacija po Pivki, vodovod in kanalizacija v Petelinjah ter vodovod Buje (1. faza). Poleg tega je v letu 2016 začela obratovati tudi nova čistilna naprava Pivka, začelo pa se je tudi z izvedbo obsežnega projekta obnove celotnega vodovodnega sistema.

Pridobitev navedenih investicij v komunalni infrastrukturi v Občini Pivka torej vpliva na povečanje stroškov amortizacije in ceno omrežnine (del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture), zato je potrebno postopno preoblikovanje cen komunalnih storitev, ki bodo dosegale lastno ceno. Cene se bodo oblikovale na podlagi dejanskih stroškov, ostala pa bo tudi subvencija, ki jo zagotavlja Občina Pivka.

Ob spremembi cen, ki se obeta z novim letom, se je potrebno zavedati, da  kakovostnejša oskrba, zahteva tudi kompleksnejšo tehnologijo, nove objekte in posodobitve ter ustrezno vzdrževanje, kar prispeva k povečanju stroškov in zato posledično podražitev obstoječih cen.

Javno podjetje Kovod Postojna, d.o.o., ki v občinah Postojna in Pivka skrbi za zdravstveno ustrezno pitno vodo in čiščenje odpadnih voda, si z namenom prihrankov ter omejitev podražitev zadnja leta prizadeva tudi izkoristiti svoje notranje rezerve, zato je z namenom zmanjšanja stroškov svojega delovanja v zadnjih letih izvedlo reorganizacijo, zmanjšale pa so se tudi izgube vode. Skrbno in odgovorno ravnanje se bo s strani podjetja zagotavljalo tudi v prihodnje, kar je razvidno iz javnih letnih poročil in načrtov dela podjetja.

 

Pojasnilo direktorja podjetja Kovod Postojna d.o.o., Davida Penka…

»Največji vpliv na višje cene ima povišanje omrežnin, ki pokrivajo letne stroške javne infrastrukture (amortizacijo) in se obračunavajo glede na vrednost novih investicij. V zadnjem obdobju je namreč prišlo do prenosa nove javne infrastrukture v upravljanje Kovoda. Povišanje cen bo na Pivškem nekoliko višje, ker se vse investicije razdelijo med uporabnike, ki jih je v Pivki manj kot na primer v Postojni, kjer do podražitev zaenkrat še ne bo prišlo.«

 

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami