TUDI OB SKORAJŠNJEM ZAKLJUČKU LETA, SE DELA IZGRADNJE IN NADGRADNJE VODOVODNEGA SISTEMA POSPEŠENO NADALJUJEJO

Novice

18. 11. 2016

Eden najzahtevnejših in obenem najpomembnejših projektov, ki bo občanom občin Postojna in Pivka zagotovil stabilnejšo in varnejšo oskrbo z vodo, se na območju obeh občin izvaja že od letošnje pomladi. Četudi se leto počasi preveša proti koncu in se bliža zimsko obdobje, dela v okviru projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice (1. sklop) pospešeno potekajo, veliko pa je tudi že narejenega, saj se je pretekle mesece, kar se gradbenih in ostalih del tiče, dobro izkoristilo.

Da gre v okviru projekta za res nepredstavljive in izjemne posege v našem prostoru, govorijo aktualna dela na več lokacijah na območju občin Postojna in Pivka.


 

OBČINA PIVKA

Na območju občine Pivka je zgrajeno že več kot 15 km vodovodnega sistema od skupno 26 km. Osrednja dela, gradnja cevovodov, trenutno potekajo na območju Kala in na cesti od Pivke proti Zagorju. V teku je tudi graditev vodohrana Pivka, v prihodnjih dneh pa je predviden začetek del na odseku vodovoda od Selc proti Petelinjam ter sanacija obstoječih črpališč in vodohranov.

Vodohran Pivka

V novem vodohranu Pivka se gradbena dela počasi bližajo koncu. Izvajalec mora opraviti le še montažna in elektro dela. Trenutno se izvaja preizkus vodotesnosti novih bazenov. V prostorih je že položena keramika, stene so pripravljene za pleskanje. V prihodnjih dneh bodo izvajalci pričeli z zasipavanjem vodohrana. Do zdaj je bilo pri izgradnji vodohrana izkopanega skoraj 10.000 m3 materiala (del tega se bo porabil za zasip vodohrana), vgrajenih je bilo 95 ton armature ter 700 m3 betona.

Odsek Pivka – Vodohran Kal

Na cevovodu od Hrastja do vodohrana Kal so dela zaključena. Po prevezavi starega vodovoda na nov odsek (po sanaciji vodohrana) se bo izvedlo še asfaltiranje ceste v Hrastju.

Odsek Vodohran Kal – Črpališče Neverke

V izvedbi so dela skozi Kal, kjer je polaganje cevovodov že zaključeno. Prav ta teden je predvideno asfaltiranje. Nadaljuje se gradnja cevovodov po poljski poti pod Kalom. Ta dela naj bi bila zaključena v sredini decembra. Po dokončanju na tem odseku se bodo izvajalci preselili še na stransko pot v Kalu ter tako povezali cevovod od državne ceste do že zgrajenega cevovoda v središču vasi. Graditev cevovoda ob državni cesti bo potekala hkrati z rekonstrukcijo te ceste.

Odsek črpališče Neverke – Črpališče Valilnica

Odsek je v celoti zaključen, izvajalci urejajo okolico.

Odsek vodohran Pivka – Črpališče Zagorje

Trenutno potekajo dela na trasi med Parjami in Pivko. Promet je urejen s semaforji.

Odsek črpališče Zagorje – Vodohran Zagorje

Izvajalec je že skoraj v celoti zgradil novo povezavo od črpališča Zagorje proti vodohranu Zagorje. V sklopu obnove Črpališča Zagorje je predvideno, da se zgradi še povezavo v območju črpališča.

Odsek vodohran Zagorje – Šilentabor

Odsek Zagorje – Šilentabor je zaključen, v samem naselju je potrebno urediti požarni rezervoar. Začetek uporabe vodovoda je vezan na sanacijska dela in vgradnjo novih črpalk v rezervoarju Zagorje, zato v naselju Šilentabor trenutno še ni mogoča uporaba vodovodnega omrežja. Potrebno je pridobiti tudi uporabno dovoljenje.

Vodovod Buje

Gradbena dela na območju vodovoda Buje so zaključena. Pridobiva se dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja. Začetek uporabe vodovodnega omrežja je predviden za konec leta 2016, ko bi se lahko prvi uporabniki ob državni cesti že priključili na novozgrajeni vodovod.

Odsek Selce – Petelinja

V prihodnjih dneh je predviden začetek del na odseku Selce – Petelinje. Izvajalec del bo začel graditi pri Petelinjah in se bo premikal proti Selcam. Na tem delu bo predvidoma delna zapora ceste urejena s semaforji. V Selcah pa se bo vzporedno z graditvijo vodovoda gradilo tudi kanalizacijo. Zaradi teh del bo ponekod  treba uvesti popolno zaporo, o čemer bodo občani obveščeni preko sredstev javnega obveščanja.

Sanacija objektov

V sklopu obnove vodovodnega omrežja je predvidena tudi sanacija objektov in sicer.

  • Vodohrani: Kal Zagorje Neverke

kjer je predvidena zamenjava montažnih elementov samega vodohrana, sanacija bazenov, menjava stavbnega pohištva ter postavitev ograje okrog vodohranov zaradi zagotavljanja ustrezne varnosti.

  • Črpališča: Zagorje Neverke Valilnica

kjer se poleg osnovnih gradbenih in montažnih del predvideva še menjava obstoječih črpalk.

 


 

OBČINA POSTOJNA

Tudi na postojnskem so dela v polnem teku, v tem tednu se je glavnina vseh del premaknila v osrednji del Postojne – na Ljubljansko cesto. V tem trenutku je izvedenih približno 35% vseh predvidenih del. Sicer pa je stanje del na cevovodih in objektih v občini Postojna sledeče:

 

Pretočna celica Mačkovec

Pri pretočni celici Mačkovec se izvajajo groba gradbena dela, izvedena je talna plošča objekta PC Mačkovec in stene kleti.

Vodohran Sovič

Sanirana je polovica obstoječega vodohrana Sovič, dela se izvajajo pod strogimi varnostnimi – sanitarnimi pogoji. Zadnja je bila sanirana vodna celica Pivka (cca 350m3). Trenutno je v izvedbi sanacija vodne celice Postojna 2 (cca. 1.100 m3). Montirana je strojna oprema (INOX dovodne cevi – delno) in izvedene so začasne prevezave v skladu s terminskim planom izvedbe del.

Regulacijski objekt Zalog

Objekt je zgrajen, izvedena je fasada objekta brez zaključnega sloja.

Vodovod Malni – PC Mačkovec

Na omenjenem odseku je skupno izvedeno 108m novega vodovoda.

Vodovod PC Mačkovec – Sovič

V naslednjem tednu se bo začel izvajati posek na območju trase vodovoda, sam pričetek izgradnje vodovoda je predviden spomladi naslednje leto.

Trasa vodovoda Postojna center – Kremenca

Izvajala so se gradbena in montažna dela na odsekih trase novega vodovoda: Cesta v Staro vas (dela zaključena, cesta asfaltirana), Cesta na Kremenco in Cesta 1. maja. Na omenjenem odseku se skupno izvedeno 1.070 m novega vodovoda. Na Cesti na Kremenco se dokončujejo dela za izgradnjo kanalizacije, ki pa ni predmet tega projekta.

Trasa vodovoda Vodohran Sovič – Regulacijski objekt Zalog

Izvedena so gradbena in zaključna dela na odsekih trase VH Sovič – RO Zalog. Izveden je vodovod od Ulice 1. maja (pri Zavodu Znanje) do AC baze na Reški cesti. Na omenjenem odseku je skupno izvedeno 2.327 m novega vodovoda.

V tem tednu so se pričela dela na Ljubljanski cesti v Postojni, dela se bodo izvajala od Ulice 1. maja do »Zgornjega Burgerja«. Na tem odseku bo pomična popolna zapora do predvidoma sredine marca 2017. Se bo pa istočasno, po drugi pogodbi, izvedla še fekalna kanalizacija in kabelska kanalizacija za elektro instalacije.

Odsek Postojna – RO Zalog

Na omenjenem odseku je skupno izvedeno 63 m novega vodovoda.

Odsek vodovoda Vodarna Korotan – RO Zalog

Izvedena so dela od Vodarne Korotan do Hrašč v skupni dolžini 2.878 m, trenutno se izvaja še podvrtavanje pod avtocesto pri Studencu.

Odsek RO Zalog – Vodohran Pivka

Izvedena so zemeljska, gradbena dela ter montažna dela v skupni dolžini 4.840 m. Na omenjenem odseku so se v novembru pričela dela pred Grobiščem, dela se izvajajo tudi na območju KS Slavina, pred in za vasjo Slavina.

 AKTUALNE CESTNE ZAPORE

Zaradi izvedbe projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice ‒1.  sklop, so vzpostavljene nekatere cestne zapore:

Občina Pivka:

·      zapora državne ceste R2-404/1380 Parje–Pivka

Občina Postojna:

·      pomična popolna zapora Ljubljanske ceste v Postojni (od Ulice 1. maja do ‘Zgornjega Burgerja’) od 14. novembra 2016 do predvidoma sredine marca 2017

·      popolna zapora ceste na odseku ceste med Selcami in Slavino predvidoma do 23. decembra 2016

·      začasno spremenjen prometni režim od 18. novembra 2016 do 23. maja 2017na cesti čez Čukovico (cesta, ki vodi okrog Soviča) – dovoljen promet (po spremenjeni signalizaciji) za motorna vozila, razen za tovorna vozila in avtobuse


 

OBČANE IN OSTALE UDELEŽENCE V PROMETU PROSIMO ZA RAZUMEVANJE IN UPOŠTEVANJE NAVODIL!

Občini Postojna in Pivka ter podjetje Kovod Postojna, d.o.o. se občanom opravičujemo za morebitne nevšečnosti zaradi občasnih prekinitev vode, cestnih zapor in preureditev, ki jih zahteva izvedba projekta gradnje vodovodnega sistema.

Občanke in občane o poteku vseh aktivnosti ter z vsemi obvestili redno seznanjamo in obveščamo na svojih spletnih straneh ter v lokalnih medijih.

Informacije o poteku del in projektu so na voljo na spletnih straneh:

Za kakršnakoli vprašanja in informacije o projektu pa smo na voljo tudi na:

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami