NOVE CENE VODOOSKRBE V OBČINI PIVKA

Novice

11. 1. 2017

Kot upravljavci vodovodnega sistema v občinah Postojna in Pivka obveščamo svoje uporabnike, da so se cene oskrbe s pitno vodo in čiščenja ter odvajanja odpadnih voda s 1. januarjem 2017 nekoliko spremenile in je z novim letom v veljavi nov cenik. Spremembe se nanašajo na povišanje cen omrežnine v Občini Pivka, medtem ko cene v Občini Postojna ostajajo nespremenjene.

 

Podražitev, razlog katere so nove naložbe, se bo uveljavljala postopoma, v dveh delih. Po prvi podražitvi v začetku tega leta, sledi še ena in sicer 1. oktobra 2017. Povišanje cen za občane Pivke, ki so priključeni na čistilno napravo in kanalizacijo je 14,54%, za ostale pa 11,65%. Cene so se oblikovale na podlagi dejanskih stroškov in podanega pozitivnega mnenja pivških občinskih svetnikov na novembrski seji v letu 2016. Gospodinjstva na Pivškem imajo še vedno možnost subvencij, ki jih je tudi doslej zagotavljala Občina Pivka.

 Pojasnilo direktorja podjetja Kovod Postojna d.o.o., Davida Penka…

»Sprememba cen je bila na Pivškem nazadnje korigirana v letu 2015, ko se je spremenila cena vodarine ter so se na novo določili stroški čiščenja in omrežnine greznic. Razlog tokratnega povišanja cen izhaja iz povečanih stroškov najema javne infrastrukture. V letu 2015 so bili namreč dodatno zgrajeni in predani v upravljanje podjetja Kovod Postojna d.o.o. nov vodovod in kanalizacija po Pivki, vodovod in kanalizacija v Petelinjah ter vodovod Buje (1. faza). Poleg tega je v letu 2016 začela obratovati tudi nova čistilna naprava Pivka, začelo pa se je tudi z izvedbo obsežnega projekta obnove celotnega vodovodnega sistema. Pridobitev navedenih investicij v komunalni infrastrukturi v Občini Pivka torej vpliva na povečanje stroškov amortizacije in ceno omrežnine (del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture), zato je potrebno postopno preoblikovanje cen komunalnih storitev, ki bodo dosegale lastno ceno. Povišanje cen bo na Pivškem nekoliko višje, ker se vse investicije razdelijo med uporabnike, ki jih je v Pivki manj kot na primer v Postojni, kjer do podražitev zaenkrat še ne bo prišlo.« 

Nov cenik se nahaja TUKAJ.

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami