Po zimskem premoru se dela na Pivškem nadaljujejo s polno paro

Novice

23. 2. 2017

Na območju vodohrana Pivka se gradi še zadnji del cevovoda za povezavo cevovoda na nov vodohran. V vodohranu so strojna montažna dela skoraj zaključena, izvajalci že nadaljujejo z elektro instalacijami ter z zasipom vodohrana in z zunanjo ureditvijo.  Dela na objektu torej pospešeno napredujejo, saj je zaradi zagotavljanja nemotene oskrbe in pričetka rekonstrukcije ostalih vodohranov, potrebno nov, večji vodohran čimprej dokončati in zagotoviti njegovo obratovanje.

Dela se aktivno izvajajo tudi pri obnovi cevovodov.

Na državni cesti Pivka-Zagorje (odsek vodohran Pivka – črpališče Zagorje) sta trenutno dve gradbišči in sicer v Drskovčah ter pred Zagorjem. Predvidoma prihodnji teden (prvi teden marca) se bodo dela na obeh gradbiščih zaključila in  bodo izvajalci pričeli z deli od Drskovč proti pokopališču Zagorje. Prav tako potekajo gradbena dela tudi na državni cesti od Petelinj poti Selcam. Na obeh državnih cestah je promet urejen izmenično enosmerno s semaforji.

Gradbena dela na cevovodih potekajo tudi na območju naselja Kal. Tu so trenutno tri gradbišča. Eno poteka po javni poti mimo objektov s hišno številko Kal 16b. Na tem delu potekajo izkopi, polaganje cevi in tudi že zasipi. Drugo gradbišče je na poljski poti od Kala proti hlevom. Tu se dela že zaključujejo, izvajalci opravljajo dela na urejanju poljske poti in humuziranju brežin. Tretje gradbišče pa je na odseku od hlevov proti državni cesti za Neverke. Na tem delu je izvedeno čiščenje terena ter že prvi izkopi.

Na Šilentabru so izvajalci pričeli z deli pri izgradnji požarnega rezervoarja. Izveden je izkop, v teh dneh pa nadaljujejo z ostalimi deli.

Vodovod za naselje Buje je zaključen. Trenutno potekajo upravni postopki za pridobitev uporabnega dovoljenja.

V prihodnjem tednu se bodo pričela zaključna dela v naselju Kal,  kjer je potrebo izvesti še nekaj del pri sanaciji zidov ter izvesti zaključni sloj asfalta. S tem bodo dela v središču naselja Kal zaključena.

Zaradi prenove odseka in novih del, se nam v prihodnjem tednu obeta nova zapora državne ceste skozi Pivko. Zapora bo najprej na Postojnski cesti in se bo nato skozi križišče za Trnje preselila na Snežniško cesto. Promet bo tudi tu urejen izmenično enosmerno s semaforji.

 

Dela na cestah in zapore zaradi izvedbe projekta:

  •          delna zapora na cesti Pivka – Zagorje (državna cesta R2-404/1380 Ilirska Bistrica – Pivka) od 7. januarja 2017 do 30. aprila 2017
  •          delna zapora na cesti Selce – Petelinje (državna cesta G1-6/338 Postojna – Pivka) od 23. januarja 2017 do 15. aprila 2017
  •          delna zapora ceste v naselju Pivka (državna cesta G1-6/338 Postojna – Pivka) od 27. februarja do 15. junija 2017
  •          popolna zapora poljske poti v naselju Kal od 15. oktobra 2016 do 31. marca 2017
  •          popolna zapora ceste v naselju Kal (JP 816549 od h.š. 5b do h.š. 16a) od 30. januarja 2017 do 15. aprila 2017

 

Sporočite nam svoje mnenje.
Imate vprašanje za nas?
Bi želeli sodelovati z nami?

Stopite v kontakt z nami